Mer farge i hverdagen

Ulike nyanser i grått og hvitt virker stadig oftere å være fargene som går igjen i ulike byggeprosjekter rundt om i landets byer og tettsteder. Nå er det på tide med litt mer farge i hverdagen.

Det har den senere tiden blitt mye fokus rundt et større arkitekturopprør i sosiale medier. Dette har gjort at stadig flere tar seg tid til å se på hva som faktisk bygges og er bygget rundt oss. Det er selvsagt positivt på alle måter. Vi trenger en bevisstgjøring rundt hva vi ønsker skal bygges og det vi faktisk bygger. Det er utvilsomt mye som kunne vært gjort annerledes om vi ser på utviklingen gjennom de siste 20 årene, men det også bygget veldig mye bra.

Men om du tar deg en tur i flere av landets største byer eller tettsteder er det kanskje en ting som vil slå deg, og det er mangelen på fargebruk. Det virker helt klart som vi i den nyere tid er langt mer forsiktige med fargebruken enn tidligere. Det går ofte i ulike nyanser av hvitt og grått. Dette kan være bra og ønskelig, og passer ofte inn i vår moderne stil, men det kan også bli i meste laget. For mye hvitt og grått blir raskt noe monotont og trist.

Det er ikke slik at vi skal tilbake til 70- og 80-tallet, men det burde bli mer gangbart og akseptert i flere miljøer å bruke litt mer farger. Vi trenger å bli litt mer glad i fargene. Vi trenger bygg som skiller seg ut, skaper stemning, gode følelser og gjerne litt mer diskusjon. For ofte synes det som at arkitektene, som regel strengt styrt av utbyggerne, velger de sikre og mest forutsigbare alternativene i redsel for å trå feil. Forhåpentligvis kan vi bli litt mer glad i farger fremover. Og om noen setter i gang, er det jo ofte slik at andre følger etter. Vi har sett tendenser til det allerede – det er noen steder man har blitt litt mer glad i farger igjen.

I Oslo ønsker byrådet nå å ta tak i dette og de har startet arbeidet med å lansere en ny fargeveileder. De ønsker rett og slett mer farger i hovedstaden, og vil jobbe for økt fargebruk og mer variasjon i materialvalg. Det kan i seg selv skape debatt og rette oppmerksomhet rundt fargebruken og hvordan man skal prioritere i tiden fremover. Forhåpentligvis er dette noe utviklerne også tar til seg.

Bruk av ulike farger i bygg er på mange måter som i motebildet ellers i samfunnet, det går i bølgedaler. Det som er populært i en periode kan være helt ute kort tid etter. Nå har det likevel vært noenlunde grått i lengre tid, og vi håper på flere glade farger og et større spenn i fargebruken fremover. Dette henger selvsagt også sammen med regelverk og hvordan man tilrettelegger for og ønsker dette. Det at det nå rettes søkelys mot tematikken vil helt sikkert også påvirke debatten om fargebruken – og det er noe vi utvilsomt trenger. Det handler om både form og farge.