Illustrasjonsfoto.

Mener fjordkryssing kan fjerne 10.000 biler på E18

En ny fast forbindelse over Oslofjorden vil redusere antall biler på E18 gjennom Asker og Bærum med ti prosent, ifølge ny rapport.

En av grunnene til at Oslo-området ofte preget av trafikkaos, er at mange biler som ikke har noe der å gjøre likevel må innom hovedstaden.

Veiplanleggerne er nå i full gang med å se alternative måter å krysse Oslofjorden på som kan erstatte eller supplere ferja mellom Moss og Horten og dagens Oslofjordforbindelse, melder NRK.

I forbindelse med utredningsarbeidet har Vegvesenet gjort trafikkberegninger som viser hvordan trafikkstrømmene vil endre seg hvis det bygges en ny fast forbindelse over fjorden.

Beregningene Statens vegvesen har gjort, viser at trafikken vil flytte seg fra E18 gjennom Asker og Bærum til E6 gjennom Follo og Oslo sør hvis det bygges ny bru eller tunnel på tvers av Oslofjorden, skriver NRK.

– Med en ny, fast forbindelser vil en del trafikk som i dag bruker E18 gjennom Vestkorridoren til og fra Oslo endre rute og kjøre inn gjennom E6 sørfra. Vi har sett at trafikktallene på E18 ved Sandvika reduseres i størrelsesorden 10.000 kjøretøyer per døgn, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Anders Jordbakke til NRK.

Vegvesenet har studert hvordan trafikken vil kunne endre seg dersom man enten bygger bro fra Vestby til Filtvet i Hurum eller mellom Moss og Horten. Hovedbildet er det samme i begge alternativene.