Mellomila 55 og 57

Foto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom ASFoto: Koteng Eiendom AS

På Ilsvika i Trondheim har det de senere årene vært mye bolig-bygging. Et av de siste prosjektene som er på plass er en blan-ding av blokk og rekkehus, og det må kunne sies at utbyggeren Koteng Bolig har klart å finne en vellykket løsning.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Leilighetsbygg og rekkehus

Byggherre: Mellomila 57 DA

Byggeledelse: Koteng Eiendom

Prosjektkostnad eks. mva: 157 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektkontoret Odd Thommesen

Landskapsarkitekt: Agraff

Rådgivere: RIB: Siv. Ing. Danielsen l RIByFy: Prosjektutvikling Midt-Norge l RIBr: Erichsen & Horgen l RIGeo, RIMiljø, RIVA: Rambøll I RIAku: Brekke og Strand Akustikk l Rystelsemåling og tilstandsregistrering av naboeiendommer: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Spunt: Fundamentering l Grunn- og utomhus: Ottar Augdal l Tømrer blokk: Tømrermester Arnstein Sørgård l Tømrer rekkehus: Etto bygg l Elektro: Buvik elektro l Rørlegger: Flow Trøndelag l Ventilasjon: Bryn Byggklimal Glass/alu: Glassbygg l Avfallssug: Envac l Taktekking: IcopalTak l Smedarbeider: Midthaug l Maler: Sverresborg Prosjekt l Plasstøpt betong og bæresystem: Stjern Entreprenør l Levering hulldekker: Contiga l Stål: Stjern Stål og Skanska Stålfabrikken l Plattendekker: Con-Form lGulvstøp/ isolering og avretting: Spennarmering l Mur/puss/flis, støping benker utenomhus og portaler innganger: Horneberg Bygg l Sliping og impregnering gulv P-Kjeller: Rakon l Beslag: RD blikk & ventilasjon l Kjerneboring og branntetting: SEAC l Heis: Heis 1 l Garasjeporter: Hörmann l Kjøkken og parkett: XL-Bygg Gunnar T. Strøm l Innvendige trapper i rekkehus. Tydal trappefabrikk lLås & Beslag: Systemsikring l Systemhimling: Tecmo l Byggvask: NRS

Ilsvika i Trondheim har tradisjonelt vært et område med blant annet tungindustri, men også noe småhusbebyggelse. Ikke minst et område med små, eldre trehus setter et spesielt preg. De siste årene er det imidlertid vært mye boligbygging, spesielt blokkbebyggelse.

Kotengs prosjekt utnyttet de siste ledige tomtene i området, og omfatter en leilighetsblokk med 43 leiligheter og seks rekkehus. I leilighetsbygget er det også næringslokaler, og Soknedal Bakeri var på plass der allerede høsten 2018.

Aurora Koteng, som er daglig leder for Koteng Bolig, sier det har vært et interessant prosjekt.

– Tomten til prosjektet ligger rett over gaten for et vernet område, med mye småhusbebyggelse. Dermed ble det er prosess for å tilpasse prosjektet på en god måte som tok hensyn til både småhusbebyggelsen og de større leilighetsbyggene som ligger mot vest, sier hun.

Videre forteller Koteng at man valgte å selge prosjektet selv.

– Salget av leiligheter gikk i et tempo vi er fornøyd med. Når det gjelder rekkehusene er de ganske store og befinner seg prismessig i det øvre sjiktet for rekkehus. Foreløpig er disse ikke sluttsolgt, men det vil fortsatt gå litt tid til ferdigstillelse, og jeg tror de selges til våren, sier hun.

Flott område

Gjennom de siste årene har gamle Ilsvika skiftet karakter, og er dag et levende boligområde. Ikke minst Iladalen park, der Ilabekken som tidligere lå i rør nå et lagt oppe i dagen og til og med har fått tilbake fisk, gir er flott tilskudd til miljøet som et supplement til prosjektets eget uteareal. Det er lagt ned mye arbeid for å tilpasse de nye byggene til omgivelsene, og resultatet er formet som en hestesko som strekker seg inn mot parkområdet og bekken. Samtidig blir gateløpet komplettert, slik at det blir et mer bymessig preg på området.

I parken og langs bekken opp mot Bymarka er det gode tur- og rekreasjonsmuligheter, mens det i motsatt retning er kort vei til stranden med både volleyballbane og gode badeforhold. Ilaparken ligger også i umiddelbar nærhet.

Selv om Ilsvika på mange måter ligger skjermet til, er det kort vei til Trondheim sentrum, sammen med at det er gang- og sykkelavstand til det meste.

Egenregi

I likhet med at man valgte å stå for salget selv er også selve byggearbeidene utført gjennom delentrepriser, med byggeledelse og styring i egenregi. Prosjektleder har vært Ola Eivind Knudsen.

Totalt er det registrert cirka 400 personer inn på byggeplassen, i tillegg kommer rådgivere, leverandører og så videre.

– Før oppstart av innvendig arbeid hadde vi en felles todagers planleggingssamling hvor vi planla fremdriften sammen. Denne planen ble fulgt og basene og arbeidslederne på prosjektet har gjort en kjempejobb. Blide, trivelige og pliktoppfølgende folk å jobbe med og som vi ønsker å jobbe med senere. Det har også vært morsomt med alle de gode tilbakemeldingene fra de som har flyttet inn prosjektet, sier Knudsen.

– Bygningsmessig valgte vi vanntett plate på mark og vanntette kjellervegger. Videre er det plasstøpte betongvegger, Con-Form-dekker, over parkeringskjeller er det hulldekker og det er også plassbygde standard bindingsverkvegger, legger han til.

Felles uttrykk

Selv om både leilighetsbygget og rekkehusene har fått ulike uttrykk, har man klart å binde det hele sammen, blant annet ved bruk av tegl som et felles element. Koteng Bolig har også lagt stor vekt på å skape en tiltalende fasade. Prosjektet er tegnet av sivilarkitekt Odd Thommesen.

I leilighetsbygget, som for øvrig ble raskt solgt ut, er det lagt vekt på at alle leilighetene skal ha balkong eller privat uteplass. Det har vært viktig å ha gjennomlys med utsikt fra nord og sola fra sør. Det er et felles uteareal for rekreasjon og møteplass for beboerne.

Leilighetene varierer fra 37 til 152 kvadratmeter, med en gjennomarbeidet planløsning. Det er egen parkeringskjeller med enkel adkomst fra vest, ved siden av at det er lagt til rette for på plasser til sykkelparkering. Inngangen til sykkelparkeringen er på bakkeplan for enkelt adkomst, og det er lagt inn bredere dør og et fellesrom for vedlikehold av utstyr.

Rekkehusene

De seks rekkehusene som inngår i prosjektet er fra 213 til 220 kvadratmeter (BRA), og har en god og fleksibel planløsning. Det er også mulighet for å leie ut en del av boligen.

Et viktig moment i planleggingen har vært gjennomlys med utsikt fra nord og sol fra sør. Fasadene er utført i tegl og tre, med skifer på taket.

Alle rekkehusene har inngang på bakkeplan, med skjermet uteplass mot nord. I første etasje er det en stor gang og vaske-rom, og mulighet for fleksible løsninger. Andre etasje har gjennomlys og direkte utgang til gressplen og platting mot sør, mens tredje etasje har utsikt mot nord og sør. Det er skjermede uteplasser på begge sider, og utvendig bod i tilknytning til terrassen. Hvert rekkehus har også to parkeringsplasser i parkeringskjeller.

Flere store prosjekter

Aurora Koteng forteller også at man jobber med flere andre store prosjekter i tiden fremover. I Haakon VIIs gate venter man på behandling av reguleringsplan i slutten av denne måneden, her planlegges mellom 450 og 550 enheter. Dessuten er regulerings-planen for et annet prosjekt med stort omfang ute til høring. Det gjelder utbygging av den nåværende travbanen på Leangen. Her planlegges en ny bydel, med alle nødvendige servicefunksjoner og med omkring 2.000 boligenheter.


Flere prosjekter