MelhusBanken

Anleggsleder Erik Husby (t.v.) banksjef Ragnar Torland og arkitekt Elli Sirka Leinonen sier det har vært et godt samarbeid mellom alle aktørene i hele prosjektet.Banksjef Ragnar Torland (t.v.), arkitekt Elli Sirka Linonen og anleggsleder Erik Husby er meget fornøyd med resultatet av arbeidet som er gjort.Hanne Beate Nilsen (t.v.) og Karin Beathe Buan i gang med å gjøre klar dagens lunsj i felleskantina.Arkitekt Elli Sirka Linonen har ledet arbeidet for Skibnes Arkitekter, og er svært fornøyd med slik resultatet er blitt.Arkitekt Elli Sirka Linonen
Constologo

Constologo

KarlKnudsen

KarlKnudsen

Structorlogo

Structorlogo

Valtec

Valtec

Skånøylogo

Skånøylogo

Stologo

Stologo

SGEntreprenør

SGEntreprenør

Faslogo

Faslogo

Sigdallogo

Sigdallogo

MelhusBanken, som holdt til i et ærverdig bankbygg fra 1928 og et påbygg fra 1984, er nå på plass i et nybygg.

Fakta

Sted: Melhus

Prosjekttype: Bank-, nærings- og boligbygg

Miljøprofil: Breeam Very Good (næring) og Energiklasse A

Bruttoareal: Ca. 10 000 kvadratmeter

Byggherre: MelhusBanken

BH-ombud, PGL, PL, SHA: Karl Knudsen

Totalentreprenør: Consto Midt-Norge

Prosjektkostnad: Ca. 200 millioner kroner

Arkitekt: Skibnes Arkitekter

LARK: Plan Arkitekter

Rådgivere: RIB: Karl Knudsen l RIBr, RIG, RIM: Multiconsult l RIA: Brekke & Strand l RIVA, RIVei: Structor Trondheim

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og riving: SG Entreprenør l Gartner: Din Vaktmester l Spunting og peling: Fundamentering l Betong og tømmer: Consto Midt-Norge l Tak: Norgestak Trondheim l Glass & Alu: H-fasader l Flis og pussfasader: Ragnar Skånøy l Systemvegger og himling: Valtec l Gulv kontor: Jomar Utnes l Gulv bolig: Norgesgulv l Maling og overflatebehandling: Sverresborg Malerservice l Kjøkken: Studio Sigdal Trondheim l Luftbehandling: Bryn Byggklima l Rørlegger: Bravida l Elektro: Vintervoll l Automasjon: Enoco l Heis: Orona

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Vi så at det uansett var et stort behov for vedlikehold og oppussinger, men etter grundige vurderinger fant vi ut at bedre alternativ ville være å satse på noe helt nytt, sier banksjef Ragnar Torland.

Og det er ingen tvil om at banksjefen er fornøyd med arbeidet som Consto Midt-Norge og Skibnes Arkitekter har gjort. I dag står et bankkvartal med to nye bygg samtidig som det gamle bankbygget fra 1928 ferdig rehabilitert. Tilbygget fra 1984 er revet.

– Vi er svært fornøyde med det vi har fått, sier han til Byggeindustrien.

– Om jeg skal nevne noe er vi spesielt fornøyd med ventilasjonsanlegget og innemiljøet. Vi kom jo fra gamle bygg et det blant annet kunne bli ganske varmt, sier han, men tilføyer at hele bygget fullt ut er blitt det man ville ha.

Godt tilpasset

Elli Sirka Leinonen har ledet arbeidet hos Skibnes arkitekter, og hun sier det ble en spennende, men også utfordrende jobb å tilpasse to moderne bygg til det gamle og staselige bankbygget som skulle beholdes.

– Akkurat tilpasningen ble den mest spennende delen av jobben, og ikke minst ble arbeidet med loftet i den gamle banken. Det ble brukt mye tid på dette.

Tidligere ble loftet brukt til tekniske rom, men nå er det blitt fine lokaler der en av leieboerne, Advokatkontoret Myhr & Co nå er på plass. Også annen etasje av dette bygget er gjort om til møterom, mens i første etasje er det blitt plass til en rommelig kantine.

Det er god plass i det store komplekset på til sammen 8.900 kvadratmeter, og banksjef Torland sier at man har klart å samle et fint finansmiljø der. Med omkring 100 arbeidsplasser i bygget, av dette 65 i banken alene, mener han at dette blir et av de viktigste trønderske økonomimiljøene i Trøndelag.

I tillegg til banken og advokat-ene holder også Melhus Regnskap og Heimdal Eiendomsmegling til der.

I de to byggene er et også blitt til sammen 30 boenheter, 27 i bygg A og 3 i bygg B.

I kjeller er det blitt en parkeringskjeller, blant annet klargjort for installering av elbilladere og ladere for el-sykler.

Krevende også for entreprenøren

Også for Consto ble det en krevende jobb, selv om man klarte å levere byggene før avtalt tid.

– Det skyldes både at det var en tomt som så å si lå inneklemt mellom jernbanesporet, fylkesveier og et sykehjem, som vi måtte ta hensyn til. Dessuten er også grunnforholdene i Melhus sentrum krevende, sier anleggsleder Erik Husby.

Tomten er maksimalt utnyttet, og under bygging fylte byggegropa hele tomta, sier han.

Det ble mye spunting for å sikre eksisterende bygg, både sykehjem og den verneverdige bankbygningen fra 1928. Grunnforholdene var en av årsakene til at det ble mye peling under det høyeste bygget. Grunnen er preget av påvirkning etter Gauldalsraset i 1345. Det var et sand- og grusras med en påfølgende flomkatastrofe. Raset og oversvømmelsen kan ha vært norgeshistoriens største naturkatastrofe. Raset gikk tre kilometer ovenfor Støren stasjon, og demmet opp elven i 33 meters høyde. Da demningen brast, tok vann og leirslam med seg 45 gårder og mange kirker, og minst 250 mennesker omkom. Sporene etter dette fant man tydelig i grunnen i form at et kompakt, hardt sjikt cirka ti meter under jordbåndet. Dette medførte mye ekstra peler og noe forsinkelse i grunnarbeidene.

Dessuten trekker Husby frem at bygningsutformingen gir prosjektet kompleksitet i form av vinkler, hjørner og utfordring med å sammenkoble et eksisterende bygg med to nybygg både i prosjektering og utførelse.

Selve byggene

Erik Husby forteller at hele bygget er oppført i plasstøpt betong. Det er mye glassfasade, i tillegg til at man endte opp med å bruke stopuss. Opprinnelig var det planlagt med panel, men med tanke på brannklassifisering ble dette endret, noe mange mener var et godt valg. Dette gir et flott utseende, samtidige som de to nye byggene fargemessig passer godt inn med omgivelsene. Bygget har energiklasse A, og næringsdelen har Breeam-sertifiseringen Very Good.

Bankkvartalet har to varmepumper, en for boligsameiet og en reversibel for næringsarealene. Dette blir supplert med elektriske kjeler for å ta spisslast.

Av det totale arealet på 8.900 kvadratmeter, utgjør parkeringskjelleren cirka 2.400 kvadratmeter, næringsdelen cirka 3.100 kvadratmeter samt cirka 700 kvadratmeter i den gamle bankbygningen. Boligdelen utgjør omtrent 2.700 kvadratmeter.

Det er blitt mange og relativt store kontorer, og arkitekt Leinonen sier det i tillegg er mange små og større fellesområder. Disse har fått en hyggelig innredning, og i tillegg til den store felles-kantina er det også flere mindre pausearealer i byggene.

Stor aktivitet

Den som ikke har vært på Melhus de siste 10 – 15 årene vil kanskje få problem med å kjenne seg igjen. Det har vært stor bebyggelse blant annet med store boligblokker, og etter at E6 ble lagt utenom sentrum har det endret seg kraftig.

Banksjef Torland peker på banktomta har vært «hjertet» i Melhus i mange år, med alt som skjer i sentrum var tiden moden til å gi også banken et løft.

– Det var kommet en ny sentrumsplan med føringer for hvordan det skulle bygges, hvor bilene skulle være med videre. Vi så at våre bygg ikke var i tråd med den nye sentrumsplanen, og det var bakgrunnen for at vi ville tenke nytt. Ved siden av dette sang det tekniske anlegget på siste verset, og både vinduer og tak var mer enn modne for utskifting.

Dermed har man nå et Bankkvartal som kan være samlingspunkt som vil fungere som finanssenter for kunder som er innom. Det blir også mulighet for alle å bruke kantinen og leie møterom til ulike arrangementer. Foran byggene er det anlagt en park som vil være et naturlig møtepunkt for folk på vei til eller fra. Det gamle bankbygget er også blitt et flott bygg, moderne innvendig og mer lik det originale utvendig, med nye vinduer i historiske farger og utforming.

Godt samarbeid

Både anleggsleder Erik Husby og banksjef Ragnar Torland legger også vekt på at det har vært et svært godt samarbeid mellom alle aktører i hele byggeprosessen.

– Fra vår side vil vi takke både Melhusbanken, byggherreombud Karl Knudsen AS, arkitekten og alle Consto Midt-Norges samarbeidspartnere for et konstruktivt og givende samarbeid i prosjektering, oppføring, innredning og prøvedrift av det nye Bankkvartalet.

Fra Karl Knudsen har Svein S. Kvam vært prosjektleder, som også opplyser at selskapet har hatt en sentral rolle både i forberedelsen og byggingen. Karl Knudsen har hatt ansvar for prosjektledelse, prosjekteringsledelse, vært SHA-koordinator, byggherreombud og stått for byggeteknisk prosjektering.


Flere prosjekter