Styret i Bygghåndverk Norge (BHN). Fra venstre: Terje Kvittingen, Anna Fuhrhoff Jensen (nestleder), Stein Hesstvedt, Thor Steinar Sandvik (styreleder), Arild Kolltveit og Knut Strand Jacobsen. Foto: Byggmesterforbundet

Styret i Bygghåndverk Norge (BHN). Fra venstre: Terje Kvittingen, Anna Fuhrhoff Jensen (nestleder), Stein Hesstvedt, Thor Steinar Sandvik (styreleder), Arild Kolltveit og Knut Strand Jacobsen. Foto: Byggmesterforbundet

Melder om god fremdrift i oppstart av Bygghåndverk Norge

20. september avholdt de sitt første styremøte.

Bygghåndverk Norge (BHN) ble formelt stiftet 16. august av Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund (MLF).

– Formålet med en frittstående organisasjon er å utgjøre en tydelig stemme og være en samlende kraft for alle bygghåndverksfagene. Den 20. september avviklet BHN sitt første styremøte og det er tilfredsstillende å konstatere at arbeidet med å etablere organisasjonen er i rute, sier styreleder Thor Steinar Sandvik i en pressemelding.

– I etableringsfasen har det vært prioritert å avklare administrative ressurser og det potensialet som utløses gjennom den samlokaliseringen av Malermestrenes Landsforbund (MLF) og Byggmesterforbundet som gjennomføres før årsskiftet. Det er tilfredsstillende for styret å konstatere at dette vil bidra til en effektivisering av driften for begge organisasjonene og være en styrke for Bygghåndverk Norge (BHN), heter det i meldingen.

– For Bygghåndverk Norge er sunn konkurranse, rekruttering av fagarbeidere til robuste håndverksbedrifter, et organisert og seriøst arbeidsliv sentralt, heter det i meldingen.

De peker på at Byggmesterforbundet siden man gikk ut av BNL i 2020 har styrket sine ressurser innenfor arbeidsgiverservice og næringspolitikk.

– Gjennom etableringen av BHN overføres mye av denne aktiviteten dit.

Styret konstaterer at det er mange viktige saker for bygghåndverksbedrifter som nå står på den politiske agendaen.

– Det har derfor vært foretatt en avklaring av posisjonene til eierorganisasjonene slik at BHN allerede i høst kan engasjere seg i dette arbeidet. Styret har pekt ut stortingsbehandlingen av endringer i Arbeidsmiljøloven knyttet til forslag om innstramming av innleiereglene som en prioritert sak. Videre regjeringens varsling om endringer i regelverket for offentlige anskaffelser gjennom arbeidet med "Norgesmodellen", skriver BHN.

– Utover å konstatere at etableringen er i rute, registreres også interesse fra bygghåndverksmiljøer og enkeltbedrifter rundt om i landet. I Bygghåndverk Norge er vi åpne for samtaler med alle de som ønsker å få mer informasjon om organisasjonen, sier styreleder Sandvik.