Illustrasjonsfoto: Mekvik Maskin
Illustrasjonsfoto: Mekvik Maskin

Mekvik Maskin fikk fullt medhold i lagmannsretten mot Kristiansund kommune

Kristiansund kommunes anke i tvistesaken mellom kommunen og Mekvik Maskin forkastes, og lagmannsretten gir maskinentreprenøren fullt medhold i en enstemmig dom.