Meget lav magasinbeholdning

Magasinbeholdningen i Norge var 11. desember så lav som 57,7 prosent. Dette er 21,5 prosentpoeng lavere enn normalt på dette tidspunkt, og Statnett er bekymret.

De siste ukene har magasinbeholdningen på landsbasis blitt redusert med 2 - 3 prosentpoeng per uke. Dette tilsvarer en reduksjon på 2 2,5 TWh (milliarder kilowattimer). Høy import vil i noen grad kunne forbedre magasinutviklingen, melder Statnett. Kraftforbruket i vinter vil kunne bli helt avgjørende for forsyningssituasjonen. Et kraftig mildvær ville kunne gi lavere forbruk og kunne forbedre situasjonen. Sannsynligheten for at dette skal skje blir imidlertid stadig mindre. I tørråret 1996 hadde Norge også lav magasinfylling. Dagens situasjon er imidlertid mer krevende, blant annet av følgende grunner: Forbruket i Norge er anslagsvis 6 TWh høyere enn i 1996, mens produksjonsapparatet er omtrent uendret. Denne sommeren og høsten har vært meget tørr, og vinteren har kommet tidlig. Dette betyr at bidrag fra elvekraftverk er på et lavt nivå, og grunnvannstanden er lav. Statnett er i regelmessig kontakt med myndighetene det vil si Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om utviklingen. På bakgrunn av sin rolle som systemansvarlig nettselskap det vil si med ansvar for å koordinere driften av det norske kraftsystemet er Statnett bekymret for situasjonen og den senere tids utvikling. Spesielt gir situasjonen på Vestlandet grunn til bekymring.