MEFs administrerende direktør Julie Brodtkorb er positiv til den nye stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

MEF: - Mye positivt om offentlige anskaffelser

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) mener bransjen blitt hørt i stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

- Staten har mye makt i sine milliardinnkjøp, og derfor har MEF brukt mye tid på arbeid opp mot stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Mange av våre ønsker er oppfylt, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb i en melding til Byggeindustrien.
Hun peker på flere konkrete punkter som de har jobbet for, og som er kommet inn i stortingsmeldingen.

MEF har blant annet jobbetfor å styrke kompetansenivået blant innkjøpere.

- Kompetanseheving og bedre bruk av statistikk er et sentralt tema i stortingsmeldingen. Vi har gjentatte ganger påpekt at det er for store variasjoner blant innkjøperne når det gjelder innkjøpskompetansen. Dette resulterer i at man ikke får utnyttet potensialet som ligger i offentlige innkjøp godt nok, sier Brodtkorb.

MEF peker på at tiltak som å videreutvikle kompetansetilbudet for innkjøpere, inkludert veiledning, maler og eksempeldokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene, er kommet inn i meldingen.

- Det skal også utvikles et bedre kompetansetilbud om offentlige anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter. Så vil selvsagt konkretiseringen av disse punktene avgjøre om man lykke med kompetansehevingen, sier Brodtkorb.

MEF har også vært blant de organisasjonene som har krevd at staten ser på utslag for små og mellomstore bedrifter av terskelverdiene.  I 2017 ble den nasjonale terskelverdien hevet fra 500 000 kr til 1,1 mill. kr (1,3 mill. kr i dag).

- Vi har tidligere uttrykt bekymring for at høyere terskelverdier, og bruken av forsyningsforskriften, kan svekke markedstilgangen for bedriftene og at det kan øke muligheten for «uheldig» praksis. I Stortingsmeldingen står det at effektene av hevingen av terskelverdiene nå skal evalueres, slik vi også har bedt om, sier Brodtkorb.

Hun er også fornøyd med at oppdeling av kontrakter er tatt opp i meldingen.

- MEF har krevd mer forpliktende krav til at offentlige oppdragsgivere skal sikre markedstilgang for mindre bedrifter. Offentlige oppdragsgivere har i dag en plikt til å vurdere oppdeling av kontraktene. Det har imidlertid vært ukjent hvorvidt denne plikten faktisk følges opp. Det skal nå evalueres. Videre skal det gjennomføres en evaluering av hvordan store offentlige innkjøp påvirker markedene, og særlig hvordan det innvirker på markedstilgangen for små og mellomstore bedrifter og hvordan det påvirker konkurransesituasjonen. Prosjektet fv 17 Steinkjer – Namsos tas med som et konkret eksempel i meldingen, sier Brotkorb. 

MEF er også fornøyd med at lærlingekravet skal evalueres og at det skal utarbeides en klar presentasjonen av statistikk over når det foreligger særlig behov for læreplasser i en bransje.

- Dette er igjen er utgangspunktet for å stille krav til lærlinger. Dette kan være positivt for de av våre som opplever utfordringer med å få tak i lærlinger, sier Brodtkorb.