Adminstrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF.

MEF mener veisatsingen i statsbudsjettet blir for liten: - Stor avstand til NTP-målene

MEF-sjef Julie Brodtkorb er bekymret for om regjeringen klarer å oppfylle ambisjonene i Nasjonal transportplan.

Det skriver Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en pressemelding mandag.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samferdsel med 2,9 milliarder kroner. Til tross for veksten er avstanden opp til gjennomsnittlig bevilgningsnivå i Nasjonal transportplan (NTP) på over fire milliarder. NTP legger opp til en opptrapping, men MEF spør nå om avstanden er i ferd med å bli for stor.

– Veksten må være betydelige de kommende budsjettene for å tette dette gapet. Utfordringen er selvsagt at det er vanskelig å spå hvilket økonomisk handlingsrom regjeringen vil ha fremover, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

– Dersom vi kun ser på statsbudsjettets forslag til NTP-bevilgninger til veiformål legges det opp til en økning på om lag 650 millioner sammenlignet med saldert budsjett 2019. Dette er faktisk lavere enn den anslåtte prisveksten til neste år. Når vi samtidig opplever fylkeskommuner som avlyser veiprosjekter på grunn av regionreformen er det avgjørende at staten holder foten på gassen i veisatsingen, fortsetter hun i pressemeldingen.

MEF roser dog regjeringen for at de etablerer en tilskuddsordning som skal gjøre fylkene bedre rustet til å håndtere det store veiforfallet.

– Dette er noe MEF og transportbransjen har etterspurt lenge. Hundre millioner kroner er en god start, men både politikere og innbyggerne i Distrikts-Norge vet at behovet er mye større. Jeg vil minne om at få andre samferdselstiltak gir så store samfunnsøkonomiske gevinster som oppgraderinger av fylkesveiene, sier Brodtkorb.