Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF er lite fornøyd med at Statens vegvesen har avlyst drift- og vedlikeholdskonkurranser. Foto: Madeleine Bergheim.

MEF meget kritisk til Vegvesenets konkurranseavlysninger

MEF-direktør Julie Brodtkorb reager sterkt på at Statens vegvesen velger å avlyse flere anbudskonkurranser knyttet til drift og vedlikehold.

Tirsdag kom Byggeindustrien med nyheten om at Statens vegvesen må avlyse en rekke drift- og vedlikeholdskonkurranser fordi det er uklarheter knyttet til hva som skjer med kontraktene når regionreformen trer i kraft og byggherreansvaret underlegges de nye regionene.

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF er meget kritisk til avlysningene og den usikkerheten det skaper for bransjen.

– Vi vet regjeringen er opptatt av forutsigbarhet for norsk næringsliv. Dette er et skrekkens eksempel på å sjalte og valte med viktige distriktsarbeidsplasser, skriver Brodtkorb i en e-post til Byggeindustrien.

– Må sørge for stabile vilkår

MEF krever nå at samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og næringsminister Monica Mæland snakker sammen og sørger for stabile vilkår bransjen.

– Først lyses det ut kontrakter som våre entreprenører planlegger bemanning og virksomhet ut fra. Så avlyses det. Skjønner de ikke at dette gjør mange arbeidsplasser usikre? spør MEF-sjefen.

Uheldig

Også Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA, mener det er uheldig at konkurransene avlyses når prosessen er kommet så langt.

– EBA har tidligere etterspurt informasjon fra Vegdirektoratet om regionreformen og om det at fylkesveinettet blir underlagt regionene vil få betydning for driftskontraktene. Når konkurransene avlyses så sent betyr det unødvendig bruk av tid og ressurser for både entreprenør og bestiller, sier han.

Lover konkret informasjon

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen kunne på tirsdag love at Statens vegvesen, innen 14 dager, vil komme med mer konkret informasjon om hva som skjer med de avlyste konkurransene.

– Det er en del ting vi er usikre på i forbindelse med overgangen til at regionsreformen trer inn. Vi trenger rett og slett litt mer tid på å gjøre justeringer og vurderinger slik at kontraktene som kommer ut er best mulig forberedt på denne overgangen, sier Sandvin.