Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

MEF krever bedre vedlikehold

Kommuner- og fylkeskommuner må prioritere vedlikehold av eksisterende infrastruktur, sier flertallet av medlemmene i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Dette kommer frem i en ny medlemsundersøkelse som MEF presenterte under Arendalsuka.

– Entreprenørene opplever tilstanden på veier og ledningsnett på nært hold hver arbeidsdag. Det er derfor et sterkt signal de kommer med i denne undersøkelsen og de fortjener å bli lyttet til, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, i en pressemelding torsdag.

Vedlikeholdsetterslepet på den offentlige infrastrukturen begynner etter hvert å bli godt kjent. I tillegg har Askøy-tragedien og raset i Jølster vist at samfunnet vårt er sårbart når infrastrukturen av ulike grunner svikter, heter det i meldingen.

– Slike hendelser gjør noe med trygghetsfølelsen vår. Min klare oppfordring til kommune- og fylkespolitikere er at vedlikeholdsarbeid må prioriteres hvert år, selv om dette kanskje ikke gir de største medieoppslagene, sier Brodtkorb.

Gode tider

Medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i juni og juli, tyder også på at det er gode tider i anleggsbransjen, ifølge meldingen. MEF-bedriftenes forventninger til lønnsomhet, omsetning og sysselsetting har vært økende siden 2014, og markedsprognosene tilsier fortsatt vekst i oppdragsmengden.

– Forventningsindeksen vår taler et tydelig språk. Så mange som én av fire medlemsbedrifter mener de må ansette flere folk. Kompetente arbeidstakere er gull verdt for våre bedrifter, og det viser at anleggssektoren har plass til flere, sier Brodtkorb.

Forholdene kan endre seg

93 prosent av bedriftene i undersøkelsen oppgir at oppdragsmengden før sommeren enten var god eller svært god. Det er noen regionale forskjeller, men i hovedsak har bedriftene meldt tilbake om god tilgang på oppdrag. Når det gjelder oppdragsmengde de kommende seks månedene er forventningene også høye, men her er medlemsbedriftene litt mer usikre, heter det i meldingen.

– Dette er ikke unormalt, og viser at bedriftene har en sunn innstilling til at forholdene kan endre seg. Ettersom det nå er en pågående diskusjon om hvordan en del bymiljøpakker skal gjennomføres og finansieres er det ikke overraskende at forventningene til fremtidig oppdragsmengde er lavere enn hva tilfellet var i fjor, avslutter Brodtkorb.