MEF-sjef Julie Brodtkorb mener regjeringen ikke vil øke satsingen på å forebygge flom- og skredskader.

MEF-Brodtkorb: – Forventer regjeringen mindre ekstremvær i 2019?

At regjeringen vil øke satsingen på forebygging av flom- og skredskader til neste år, er en sannhet med modifikasjoner, mener MEF-sjef Julie Brodtkorb.

– De siste årene har skadene i Norge vært store på grunn av mer ekstremvær. Alle, bortsett fra regjeringen, mener vi også i årene som kommer må forberede oss på slikt ekstremvær. Istedenfor å sørge for en økt satsing for å forberede oss på hendelsene, er beløpet bevilget til dette lavere enn saldert budsjett i 2018. Fastlands-Norge vil ikke oppleve en styrket innsats når det gjelder flom- og skredforebygging i 2019, skriver Brodtkorb i en e-post til Byggeindustrien.

MEF-direktøren peker på at Olje- og energidepartementet (OED), i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019, kom ut med en pressemelding med tittelen «Øktsatsing på forebygging av flom- og skredskader». Brodtkorb mener regjeringens påståtte styrking av innsatsen på dette området er en sannhet med modifikasjoner.

– I pressemeldingen vises det til at «Regjeringen foreslår å bevilge totalt 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader over Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg foreslås det 45 millioner kroner til sikring i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.» Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har ansvaret for flom- og skredforebygging på OEDs budsjett. Det riktig at det foreslås å bevilge 349 millioner kroner til forebygging i regi av NVE i 2019. I stedet for å innebære en «økt satsing» er dette beløpet faktisk lavere enn saldert budsjett i 2018 (350,4 mill. kr). Selv om forskjellen ikke er stor er det tydelig at Fastlands-Norge ikke vil oppleve en styrket innsats når det gjelder flom- og skredforebygging i 2019, fastslår Brodtkorb i meldingen.

MEF-sjefen mener der er all grunn til å sette spørsmålstegn ved regjeringens prioriteringer og hun spør seg om regjeringen forventer mindre ekstremvær i 2019.

– Oversvømmelse i byer og naturskader koster samfunnet milliarder hvert år, ifølge Finans Norge. Fremover vil episoder med styrtregn forekomme hyppigere og kraftigere. Denne utviklingen og det siste årets erfaringer med storflom tilsier at det er nødvendig med en styrket satsing på flom- og skredforebygging. Vi i MEF er overbevist om at det vil være bedre samfunnsøkonomi i å forebygge, enn å måtte betale dyrt hver gang skadene oppstår. NVE har selv uttrykt at det er behov for 200 millioner kroner ekstra til flom- og skredsikring hvert år på grunn av betydelige etterslep når det gjelder sikring av rasutsatte boligområder, fremhever Brodtkorb.

Hun trekker også frem hva som skjedde på flom- og skredforebyggingsområdet under fjorårets budsjettforhandlinger.

– I statsbudsjett for 2018 foreslo regjeringen å kutte om lag 110 millioner kroner i tilleggsbevilgningene til NVE som skulle gå til flom- og skredforebygging. Etter behørig press fra organisasjoner og motstand på Stortinget ble kuttforslaget reversert i det endelige statsbudsjettet for 2018.