MDGs havvindmål vekker reaksjoner: – Veldig stort naturinngrep

MDG vil bygge 2.000 havvindmøller innen 2030. Det får partier på tvers av blokkene til å riste på hodet.

– Dette utspillet føyer seg vel bare inn i rekken av områder som er totalt urealistiske og lite gjennomtenkt fra dette partiet, sier Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Terje Halleland.

Han setter et stort spørsmålstegn ved MDGs landsmøtevedtak om å gå inn for utbygging av 30 gigawatt havvind på norsk sokkel innen 2030.

– Slike utbygginger vil kreve enormt med plass og skape minst like stor konflikt som utbygging av vindturbiner på land, sier Halleland.

Han legger ikke fingrene imellom i sin karakteristikk av MDG:

– Partiets politikk er jo blitt en større trussel for samfunnet enn hva klimatrusselen er.

SV-advarsel

SV har gått inn for å bygge ut 3 gigawatt havvind innen 2030 – en tidel av det MDG nå foreslår.

Det MDG går inn for, er å bygge ut tre ganger så mye havvind på ni år som Storbritannia har bygget ut på 18 år, påpeker SVs Lars Haltbrekken.

– Dette vil bli et veldig stort naturinngrep om du skal gjøre det på ni år. Da må du kjøre på uten noen særlige utredninger av konsekvensene, advarer han.

Haltbrekken er spesielt bekymret for konsekvensene for fiskeriene.

– Det vil ikke være mulig å bygge ut så mye, så raskt uten å overkjøre naturen, de demokratiske prosessene og fiskernes interesser, sier han.

Krever 2.000 vindmøller

Den store havvindsatsingen ble banket igjennom på MDGs digitale landsmøte denne helgen.

Det partiet går inn for, er å «satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030, under forutsetning av at naturkonsekvensene er forsvarlige, og at hensynet til marine økosystemer og næringer, sjøfugl og trekkveier alltid ivaretas».

MDG går også inn for å etablere en egen støtteordning for havvind.

Nestleder Arild Hermstad har selv anslått at 30 gigawatt vil kreve rundt 2.000 havvindmøller. Han er ikke overrasket over at reaksjonene.

– Jeg er forberedt på at vi får kritikk for at klimapolitikken vår er for god, at vi er for ambisiøse. Men vi må ta inn over oss at vi ligger ekstremt dårlig an hvis vi skal holde oss innenfor 1,5 grader. Det krever en mobilisering som minner om det vi har gjort med koronahåndteringen. Det vil gå langt utover det vi har tenkt at er mulig, sier Hermstad til NTB.

Omdiskutert internt

Hermstad viser til at Storbritannia har vedtatt å bygge ut 40 gigawatt havvind innen 2030.

Det som mangler i Norge, er politisk vilje, fastholder MDG-nestlederen, som er overbevist om at verken penger, byggekapasitet eller plassmangel være noe problem.

– Vi er enig i at dette er krevende. Det vil kreve at vi anstrenger oss for å finne de gode lokalitetene. Men norsk sokkel er gigantisk. Vi har enormt store områder, sier han.

Men havvindmålet har også vakt reaksjoner innad i MDG.

Ask Ibsen Lindal, MDGs energipolitiske talsperson, sa under landsmøtedebatten at utbygging av 30 gigawatt havvind på bare ni år vil være «fysisk umulig».

– Dette handler ikke om å være for eller mot havvind. Det handler om å legge seg på et nivå som gjør at man også kan være relevant i den følgende debatten om havvind i Norge, sa Lindal.

– Hvis vi sier 30 gigawatt, så tror jeg vi utdefinerer oss selv ganske heftig fra den debatten.