Illustrasjon fra Markedskonferansen 18. september 2018. Illustrasjon: Oslo kommune

Mattilsynet truer Oslo kommune med daglige millionbøter

Mattilsynet er bekymret for Oslo kommunes reservevannløsning. De mener det haster å vedta en alternativ drikkevannskilde, og truer kommunen med dagsbøter på én million kroner.

Oslo kommune mangler en reservevannløsning, og Mattilsynet forventer at politikerne vedtar planene for en reservevannløsning innen 20. november. Dersom det ikke blir vedtatt innen den tid, vil Oslo kommune motta gigantbøter fra Mattilsynet.

– Denne prosessen har tatt svært lang tid. Oslo kommune har selv definert manglende reservevannsløsning som kritisk i sine risiko- og sårbarhetsanalyser, men de har aldri klart å fatte de nødvendige beslutningene for å komme videre i arbeidet. Derfor har Mattilsynet kommet med pålegg, for å sikre at det blir gjennomført, sier regiondirektør Marit Kolle i Mattilsynet Region Stor-Oslo til Nettavisen, og legger til:

Regiondirektør, Marit Kolle i Mattilsynet, Region Stor-Oslo. Foto: Mattilsynet

– I Oslo kommune sin milepælsplan var det sagt at det skulle fattes en investeringsbeslutning i bystyret nå i juni, men det ble ikke gjort. Ny behandling av saken er utsatt til november, men blir det forsinket utover det, så kan hele fristen i 2028 også stå i fare, advarer hun.

Byrådet har klaget på fristen fra Mattilsynet, og har bedt om en utsettelse da de mener det er for dårlig tid til å kunne fatte en avgjørelse. Mattilsynet opplyser til Nettavisen at klagen vil være ferdig behandlet innen 20. november.