Mathallen

Mathallen

Sted: Bergen sentrum

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad: 149 millioner kroner

Bruttoareal: 2.300 kvm

Byggherre og prosjektleder: Bergen kommune, avdeling for byutvikling, næring og klima

Prosjekteringsleder: Rambøll Norge

Byggeleder for byggherre:
Kåre Hagen

Generalentreprenør:
Stoltz Entreprenør

Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter

Landskapsarkitekt:
Rambøll Schønherr

Rådgivere: RIB og RIGeo: Navic Engineering - RIVVS, RIE og RIBr: Sweco

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Geo Survey - Betongarbeider: NCC - Bet.elementer: Spenncon - Gulvstøp: Industrigulvspesialisten - Stålkonstruksjoner: SKV - Glassfasader og alu.konstruksjoner: Hole Glass - Taktekker og blikkenslager: Bygg og Ventilasjon - Tømrer, lev. tre- og ståldører: Byggmester Erling Valde - Himlinger og systemvegger: Innomhus - Maler: Instebø & Torgersen - Murpuss og flis: Fyllingen Flis & Mur - Rørlegger: Chr M Vestrheim - Sprinkler: Tore Eide - Elektro: Frøland & Noss - Ventilasjon: Klima Teknikk - Lås og beslag: Hole Lås - Heis: Scan Heis - Kjølerom: Fresvik Produkt - Luker over underjordiske: West Team - Personaltrapp, rekkverk: Format Stål og Glass - Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm - Byggvask/rent bygg: Rent Tørt Bygg Consult

Ting tar tid i Bergen. Dette er byen der en kirke som ble innviet i 1801 fortsatt kalles Nykirken. Men når noe endelig står ferdig er sluttresultatet som oftest bra.

På Strandkaien er Mathallen, Bergens nyeste landemerke, tatt i bruk. I førsteetasje holder fem torghandlerne til. Andreetasje rommer Turistinforma-
sjonen og Norsk Sjømatsenter. I grunnen under bygget ligger det en teknisk kulvert.

Bedre vilkår
I 1276 fikk Bergen lover som regulerte hvor i byen torghandel skulle skje. Fisketorget har ligget innerst i Vågen i ca 400 år. Før det lå det på Nikolaikirke-
allmenning (der skillet mellom mur-
byggene og trehusene på Bryggen går) og lenger opp i byen. I den nye torghallen i Mathallen får både torghandlerne og sjømaten bedre vilkår. I sommer vil fortsatt en del torghandlerne ha boder på det tradisjonelle Fisketorget og kummene med levende torsk og hummer vil være i bruk. Det kan bli siste sjanse til å se torgboder med de velkjente hvite eller røde presenningene.

149 millioner kroner
Mathallen er tegnet av Eder Biesel Arkitekter AS og ført opp i general-
entreprise av Stoltz Entreprenør AS. Tiltakshaver er Bergen kommune ved avdeling for byutvikling, næring og klima. Bygget har kostet 149 millioner kroner eks mva. Stoltz Entreprenørs entreprisekontrakt er på vel 95 millioner kroner. Grunnarbeidene startet høsten 2010. Mathallen ble offisielt åpnet av ordfører Trude Drevland 16. april i år. 12. mai var de første torghandlerne på plass.

I dag holder Øystein og Ragnar Fjellskål, Arnfinn Djukastein, Tom Rørnes, Alf Husebø og Lyngbø Blomster til i torghallen på 600 kvm. Resten av førsteetasje inneholder servicefunksjoner for torghandlerne og tekniske rom. I Mathallen står det to maskiner som produserer isen de trenger. Fiskeavfallet slippes i et nedkast og går via en kvern til en tank som ligger i grunnen et kort stykke fra bygget. Derfra blir avfallet sugd opp i en pumpebil.

Krevende grunn
Prosjektleder Inge Josvanger i Stoltz Entreprenør forteller at grunnforholdene på den to mål store tomten ikke var helt slik som prøvegravingene tydet på.

– Grunnen bestod av mudder og rester av bolverk fra gamle bygg. For å sikre byggearbeidene ble det brukt jetpeling. Et rør ble ført ned i grunnen og via en roterende dyse ble sementmørtel injisert i grunnen når røret ble trukket opp. Totalet ble det etablert 22 slike peler. Det er gravd ut drøyt 9.000 kubikkmeter forurensete masser fra byggegropen og kjørte dem til deponi. Kulverten under bygget er støpt vanntett og forankret i jetpelene slik at den ikke skal flyte opp ved stormflo.

Glass og tre
Mathallen er ca 2.300 kvm og har to etasjer over bakken. Det ligger en kulvert på 1.100 under bygget. Bygget er 70 meter langt og 20 meter bredt på midten. Det smalner av mot endene. Ifølge Inge Josvanger er det nesten ikke en rett vinkel i bygget. Bærekonstruksjonen over bakken består av stål og hulldekker. Taket er tekket med stålplater. Fasadene i byggets klimatiserte soner består av glass med høye krav til demping av lyd og sollys. I servicedelen er det bindingsverk i tre er kledd med treribber. Torgdelen er en halvklimatisert sone som skjermes fra vind og vær med hjelp av en fleksibel glassfasade i ettlags glass. På varme sommerdager åpnes glassfasaden. Transparent glass har vært viktig for å få godt gjennomsyn.

Hele bygget har universell utforming. Det er 25 cm isolasjon i veggene og 30 til 45 cm i taket. Trelags glasset i glassfasadene i byggets klimatiserte soner har en U-verdi på 0,7. Inkludert rammeverk blir U-verdien 0,86. Bygningskroppen ble tørket ut med byggvarme før innredning. Trekledningen ble malt på fabrikk og har fått ett strøk etter at bygget ble ført opp.

Overskuddsenergi
Prosjektleder Ommund Bø i Sweco Norge forteller at overskuddsenergi fra kjøl og frys brukes til oppvarming av andreetasje og av torghallen via ventilasjonsanlegget. Om vinteren vil også noe brukes som gatevarme rundt bygget. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Når søppelnett blir tatt i bruk i området vil bygget være tilkoblet dette. Bygget er fullsprinklet og har sentral driftskontroll. Det er solavskjerming i glasset (75 prosents reduksjon av varme). De vertikale trespaltene vil virke som soldempende skjermer.

Mange utfordringer
Inge Josvanger forteller at krevende grunnforhold, fremdrift med mange fag vevd inn i hverandre, et teknisk avansert bygg med lav etasjehøyde og nesten ingen riggplass var de største utfordringene i prosjektet.

– 70 personer var med da aktiviteten var på topp. Vi tar med oss mange nyttige erfaringer fra dette prosjektet. Det er sjeldent vi bygger inn så mye teknikk i et så begrenset volum. Vi føler at vi egentlig har bygget et gigantisk kjøleskap.

Kåre Hagen AS har hatt oppdrag med prosjekt- og byggeledelse. Byggeleder Tore Aarsandøy sier at Mathallen har vært et meget spesielt prosjekt med mye koordinering mellom rådgivere og generalentreprenør.

– Byggets beliggenhet, middelaldergrunn og tekniske installasjoner i kulvert under bakken har vært krevende. For å sikre fundamenteringen ble det etablert 22 peler etter metoden jetpeling. Kulverten under bygget er støpt vanntett og forankret i jetpelene slik at den ikke skal flyte opp ved springflo. Det ble samtidig tilrettelagt for et fremtidig bossnett i grunnen. Store deler av disse installasjonene er etablert i de tidligere underjordiske torgtoalettene. Bygging av Mathallen og oppgradering av gaten bak bygget pågikk parallelt i store deler av byggeperioden. Dette gjorde ikke leveranser og montasje enklere. Prosjektet har gitt alle verdifull kompetanseheving, blant annet om jetpeling.

Historien fortsetter
Sivilarkitekt Christine Biesel i Eder Biesel Arkitekter forteller at det har vært viktig å ta vare på siktlinjer fra Strandkaien mot Vågen og Bryggen.

– Vi har tatt utgangspunkt i de historiske omgivelsene og samtidig prøvd å skape et moderne image for Fisketorget. Vi kalte utkastet til arkitektkonkurransen Historien fortsetter. Målet var at Fisketorget skal leve videre i en ny form.

Ifølge Christine Biesel særpreges Mathallen av en kombinasjon av tre og glass som forteller historien. Treet og fargebruk (okergul, rødbrun og hvit) representerer det historiske og glasset er med å skape et nytt uttrykk. Fotgjengere som går forbi bygget får ikke forstyrret siktlinjen mot Bryggen.

– Om sommeren kan glassfeltene i torghallen åpnes opp og man kan gå gjennom bygget. Ser man langs fasaden, trekker spilene fargene sammen til en tett volum. Ser man rett på, preges fasaden av åpenhet, glass og modernitet. De største utfordringene i prosjektet var grunnforholdene, som ga mulighet til å bygge en kulvert som gir fremtidig fleksibilitet i bygget og den knappe byggetiden.

Tekst og foto: Ole Harald Dale