Masseflyttingskonferanse i Veidekke

Over 75 deltakere fra fagmiljøet for masseflytting og grunnarbeider i Veidekke var torsdag 27. januar samlet på Gardermoen. Veidekke utfører alt fra de helt store til de små masseflyttinger og grunnarbeider over hele landet, og i Sverige og Danmark.

Blant de største er OPS-prosjektet E-39, Lyngdal Flekkefjord, byggingen av nye E-4 Uppsala Mehedeby, parsell av Veg 27 i Sverige, og en parsell av den nye København-metroen (Østamagerbanen). Fagmiljøet i Veidekke er bredt og har høyt utviklet kompetanse, men det er spredt på mange geografiske områder. - Målet med samlingen er derfor å etablere et større og bredere faglig nettverk og sikre et bedre samarbeid på tvers mellom divisjoner, regioner, distrikter og regionale datterselskaper, sier konferansens initiativtager og leder, avdelingsleder Ingeir Slettemoen i Region Spesialprosjekt. - Veidekke ønsker med denne samlingen å markere at vi vil ytterligere styrke miljøet og ivareta den faglige utvikling og kompetanseoverføring, på samme måte som vi også samler og utvikler betongmiljøet i konsernet. Vi har som mål at denne fagkonferansen skal bli det årlige samlingspunkt, fortsetter Slettemoen. Flere av Veidekkes faglig spennende og utfordrende masseflyttings- og grunnarbeidsprosjekter ble presentert på konferansen, sammen med siste nytt i maskiner og dataprogrammer for stikning og masseberegning. HMS og Sikkerhet ved sprengning var også et av konferansens hovedtemaer, med innlegg fra blant andre Sigbjørn Lian, DSB.