Odd Grøte i WSP Engineering (fra venstre), Ørjan Vårdal i Veidekke, Sigbjørn Faanes i Veidekke, Solveig Djønne Haugli i Veidekke og Katrine Falch Aune i HUS Arkitekter. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Maskinparken TRE vant Årets trebyggeri

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2018 er boligprosjektet Maskinparken TRE på Lilleby i Trondheim.

Prisen ble delt ut på Byggedagene 3. april. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 47 leiligheter fordelt på over 4.000 kvadratmeter i 8 etasjer. Bygget er basert på et industrialisert byggesystem i KL-tre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

Prosjektet er det største KL-tre (massivtre) boligprosjektet som er realisert i Norge. Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge boliger i KL-tre beregnet på det kommersielle markedet kombinert med god arkitektur og høye miljøambisjoner. Boligblokken inngår som en del av Lilleby-området som er Trondheims nye grønne bydel og er en god representant her med lavt energiforbruk, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp.

Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2018 under Byggedagene. Årets Trebyggeri 2018 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2018. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer eller andre konstruksjoner. Juryen har nå gått gjennom et stort antall prosjekter ferdigstilt i 2018, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

Det var stor spennvidde og høy kvalitet i prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger.

Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri, forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.

Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter: Kongsvinger ungdomsskole, Spar-butikk på Snarøya og Maskinparken TRE i Trondheim.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at ”Årets trebyggeri 2018” er Maskinparken TRE på Lilleby i Trondheim.

Årets vinner får prisen for:

  • Nyskapende og innovative løsninger på bruk av tre
  • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
  • Industrialiserte og effektive løsninger
  • Tydelige ambisjoner og gjennomgående fokus på miljø- og bærekraft
  • Økonomisk effektive løsninger i et rent kommersielt marked

Her kan du lese Byggeindustriens omtale av prosjektet