På bildet fra venstre: Jørn Rinde, utbyggingssjef Nye Veier E18 Langangen-Dørdal, Frank Duvholt, regionsjef Marthinsen og Duvholt og Magne Ramlo, prosjektdirektør Nye Veier E18 Langangen-Grimstad. Foto: Nye Veier/Imi Vegge

Marthinsen & Duvholt signerte den første entreprisekontrakten til Nye Veier

Tirsdag 1. november var det kontraktsignering på prosjektkontoret på Rugtvedt. Det er den første entreprisekontrakten Nye Veier signerer.

- Dette er historisk siden det er den første entreprisekontrakten og gledelig at de forberedende arbeidene nå kan komme i gang. Det er viktig å markere slike anledninger ute der prosjektet skal gjennomføres, sa Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad.

Regionsjef Frank Duvholt fra Marthinsen og Duvholt ga uttrykk for tilfredshet med at de har fått oppdraget og at de ser fram til å komme raskt i gang. Marthinsen & Duvholt har fått entreprisen som gjelder forberedende arbeider langs strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal. Kontrakten er på om lag 15 millioner kroner. I løpet av kort tid er arbeidene i gang med fjerning av alle trær og busker inkludert flising av hogstavfall. Entreprisen gjelder også bygging av adkomstveger og skogsbilveger for å få tilkomst til utbyggingsområdet. De forberedende arbeidene skal pågå frem mot påske 2017.

Utbyggingssjef for E18 Langangen-Dørdal, Jørn Rinde, er opptatt av at kontraktsigneringen sikrer framdrift og rask og effektiv oppstart når totalentreprenøren er på plass. I løpet av perioden de forberedende arbeidene pågår, blir det klart hvilken totalentreprenør som får oppdraget med bygging av ny fire-felts motorvei.

Administrerende direktør i Nye veier, Ingrid Dahl Hovland, er særskilt opptatt av at HMS-spørsmål blir godt ivaretatt.

– Arbeidene som starter opp nå skjer i skogsområder og det er ekstra viktig å være oppmerksom på at alle sider ved HMS-arbeidet blir fulgt opp, sa hun i forbindelse med kontraktsigneringen.

Etter kontraktsigneringen var det befaring ute der arbeidene starter opp i løpet av kort tid og et formelt oppstartsmøte mellom Nye Veier som byggherre og Marthinsen og Duvholt som entreprenør.