Ordfører Siri Martinsen tar det første spadetaket. FOTO: Fredrikstad Webdesign/Bli Synlig AS
Ordfører Siri Martinsen tar det første spadetaket. FOTO: Fredrikstad Webdesign/Bli Synlig AS

Markerte byggestart for nytt avløpsrenseanlegg i Fredrikstad

Nå starter AF Gruppen arbeidet med nytt avløpsrenseanlegget for Fredrikstad. Ordfører i Fredrikstad Siri Martinsen markerte første spadetak på byggetomta torsdag.

— Dette er Fredrikstad kommunes største investering noensinne, og når anlegget står ferdig bringer det oss ett skritt nærmere FNs 14. bærekraftsmål. Fredrikstad vokser og med det øker også mengden kloakk som må renses før det slippes ut i Oslofjorden, sier ordfører Siri Martinsen i en pressemelding.

Dagens avløpsrenseanlegg ble bygget i 1989, og nærmer seg enden av levetiden. Videre er det slik at kravene nå skjerpes i en dugnad for å redde Oslofjorden.

- Innbyggerne i Fredrikstad melder seg definitivt på i denne dugnaden ved bygging av dette renseanlegg, som blir dimensjonert for å møte fremtidige strenge krav på Nitrogen, i tillegg fosfor og organisk stoff, sier FREVAR-direktør Johnny Sundby

Prosjekt FARA har nå gjennomført en samspillsfase ledet av PPM Prosjekt sammen med AF Bygg Østfold, Cambi, Enwa og ABB. Sammen har alle parter arbeidet med å finne gode løsninger, redusere risiko -og usikkerhet, samt redusere kostnadene, sier Roy Sandgrind, prosjektleder fra PPM Prosjekt.

- Prosjektet har høye miljø- og klimaambisjoner, og blir tilnærmet selvforsynt på energi, blant annet ved hjelp av solcellepaneler på taket og mer bruk av energi fra avløpsvannet. Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med FREVAR om å bygge anlegget, sier Morten Midtskog, direktør i AF Bygg Østfold.

Avløpsrenseanlegget skal stå ferdig i 2026.