Ole Johan Krog (fra venstre) modererte debatt mellom Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog, fylkesråd for finans i Viken fylkeskommune Halvard Ingebrigtsen, byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg og konserndirektør Peter Sandrup i Betonmast, med nærings- og eierskapsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen via Teams.Byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.Konserndirektør Peter Sandrup i Betonmast.Markedskonferansen ble sendt direkte slik at folk kunne følge med og stille spørsmål digitalt.Styreleder i EBA Oslo, Akershus og Østfold og administrerende direktør i Backe Entreprenør, Asle Randen.Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret under Markedskonferansen 2020.Nærings- og eierskapsbyråd i Oslo, Victoria Marie Evensen, deltok digitalt via video.Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog.Fylkesråd for finans i Viken fylkeskommune Halvard Ingebrigtsen.Ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune.Kommunikasjonssjef Siri Stang i BNL var møteleder under Markedskonferansen 2020.

Markedskonferansen: Entreprenørene og byggherrene enige om disse utviklingstrekkene

Megatrendene i byggenæringen trekker i samme retning, og både entreprenører og byggherrer mener retningen er helt riktig.

Under Markedskonferansen 2020, arrangert av i EBA Oslo, Akershus og Østfold mandag, møttes en rekke helt toneangivende aktører for byggenæringen i hovedstadsområdet for å drøfte veien videre for næringen.

Konferansen, som er den sjette i sitt slag, ble i år gjennomført digitalt, med mer enn 120 deltakere på det digitale arrangementet. For første gang omfattet markedskonferansen også en solid anleggsdel.

– Vi håper dette blir startskuddet for å få anlegg inn i konferansen, og at vi kan videreutvikle dette, sa styreleder i EBA Oslo, Akershus og Østfold og administrerende direktør i Backe Entreprenør Asle Randen i sin åpning av konferansen.

I tillegg til representanter for både Oslo og Bærum kommuner samt nye Viken fylkeskommune, var Statsbyggs byggherredirektør Marius Tunstad og konserndirektør Peter Sandrup i Betonmast på plass på scenen i Næringslivets hus i Oslo.

– Vi vet at for å få gode prosjekter, må vi gjøre ting helt riktig fra helt i begynnelsen, påpekte Tunstad.

Større og vanskeligere

Med større, mer komplekse og mer krevende prosjekter har Statsbygg og mange andre lagt gjennomføringsmodeller med store utførelsesentrepriser bak seg.

– Vi ser mer totalentrepriser og mye mer samspill som gjennomføringsmodell i de mest kompliserte prosjektene. Vi må ha en forretningsmodell som favner om det hele, og som i større grad greier å standardisere hvordan vi gjør dette i praksis med samspill som gjennomføringsmodell, sa Tunstad.

Disse gjennomføringsmodellene utgjør én av tre hovedtrender som byggherredirektøren mener preger byggenæringen i dag, og som vil være med på å forme morgendagens næring. De to andre megatrendene er det grønne skiftet og digitaliseringen av næringen.

– Når det kommer til det grønne skiftet vet vi jo hva som må til. Vi må utfase bruken av fossile brensler i bygningene våre. Vi må fjerne karbon fra verdikjeden i byggevareproduksjonen, vi må fjerne de fossile energibærerne fra byggeplassene våre, og vi må se på logistikken til og fra byggene, sa Tunstad.

Fra verst til best

Konserndirektør Peter Sandrup i Betonmast trakk også frem de samme trendene som helt sentrale i hvordan entreprenørkonsernet tenker om veien videre i næringen.

– Vi har mulighet til å gå fra å være en verstingbransje til å bli en bestingbransje, fordi vi har så mye å gå på når det kommer til miljø. Her setter vi ambisjoner, ikke bare fordi vi må, men fordi vi vil, sa han.

Digitalisering og samhandling er ikke bare to andre utviklingstrekk som vil prege byggenæringen på samme tid som det grønne skiftet, men Sandrup mener bestemt at disse trendene også vil være drivere for hverandre.

– Samhandling gir bedre resultater, men digital samhandling vil gi både bedre resultater og mer effektivitet. Det er nok ingen som i dag vil påstå at Teams ikke er effektivt, påpekte han.

– Disse megatrendene trekker akkurat samme vei, og så må demokratiet bestemme seg for hvor vi skal hen, summerte Tunstad.