Marie Joys’ hus

Ved Haukeland Universitetssykehus har LAB Entreprenør ført opp et bygg på 12.000 kvadratmeter for Helse Bergen.

Fakta

Sted: Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Prosjekttype: Sykehusbygg
Budsjettramme inkl. mva:
380 millioner 2012 kroner
Bruttoareal: 12.000 kvm
Tiltakshaver: Helse Bergen
Totalentreprenør: LAB Entreprenør
Tekniske total under-
entreprenører:
Rørlegger: Vestrheim l Elektro: Petterson & Gjellesvik l Ventilasjon: GK Norge
Arkitekt: Origo Arkitektgruppe
Rådgivere: RIB: Konstruksjons-
teknikk l RIV, RIE, RIAku, RIEnergi og
RIMiljø: Rambøll l RIBr: Konsepta
Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Stensland & Tyssøy l Anleggsgartner: Svein Boasson l Ferdigbetong: Unicon l Summing av gulv: Betonggulv l Stål: Bergen Skipsindustri l Taktekking: Fløysand Tak l Solavskjerming: Vental l Aluminiumsdører: Holvik l Tømrer: Åsane Byggmesterforretning l Systemhimlinger og systemvegger: Innomhus l Innredning: Faginn-
redning l Maler og gulvlegger: BHB l Fliser: Bergen Mur og Flis l Automasjon: Schneider l Heis: Kone Heis l Sprinkler: Tore Eide l Lås og beslag: Certego

Marie Joys’ hus er i utgangspunktet et sengebygg, men er også et fullverdig sykehus med akuttmottak, poliklinikker, sengeposter, laboratorium og avdeling for radiologi.

Først barn, så voksne
Bygget skal stå helt ferdig på nyåret og skal de første 6-7 årene romme Barneklinikken, inntil barne- og ungdoms-
sykehuset som er under oppføring er ferdig. Deretter skal det romme ulike enheter med voksne pasienter fra Sentralblokken. Dette har gjort prosjekteringen av bygget utfordrende.

380 millioner kroner
Tiltakshaver er Helse Bergen. Det er tegnet av Origo Arkitektgruppe og ført opp i totalentreprise. Den totale budsjettrammen er på 380 millioner kroner (2012) inkl. mva. Byggestart var i april 2014.
I forprosjektet var Ottar Arkitekter, Smidt & Ingebrigtsen (RIB), Rambøll (RIE, RIV, RIAku, RIEnergi og RIMiljø), Skansen Consult (RIBrann) og Norconsult LARK) med. Under detaljprosjektering har Konstruksjonsteknikk (RIB), Rambøll (RIE, RIV, RIAku, RIEnergi og RIMiljø), Konsepta (RIBrann og Sweco (LARK) vært med.
Vegard Eik sier at kort byggetid, krevende logistikk med komplisert tilkomst via sykehusområdet og hensyn til helikoptertrafikk har vært de tre største utfordringene i prosjektet.

Mange funksjoner
Bygget inneholder mange ulike funksjoner. På plan 5 i midtfløyen ligger det en takterrasse med flott utsikt over Bergensdalen. Plan 4 rommer sengepost, rom for pårørende, personal/opphold og spiserom. På plan 3 er det sengepost, personal/opphold og spiserom. Plan 2 rommer intensivavdeling, intermediær avdeling og personalrom og oppholdsrom. På plan 1 er det hovedadkomst, personalrom og oppholdsrom, poliklinikker og felles akuttmottak. I U1 er det rom for leketerapi og undervisning, garderober, laboratorier, barnerøntgen, poliklinikkrom, vaktrom for leger, pasientkulvert og lager. Plan U2 er en teknisk etasje som også skal romme rom for gartner, verksted og lager.
– Sengepostene får preg av et hotell. Pasientrommene blir ensengsrom men får sengekanaler dimensjonert for to pasienter siden barneklinikken skal bruke bygget de første årene. Mange rom får nedfellbare veggsenger, sier Bror Ragnar Hansen.

Rystelser og helikopter
Marie Joys’ hus ligger på den sørlige delen av sykehusområdet. Det er gravd ut en og sprengt ut en etasje. Mens grunnarbeidet pågikk var det maksgrenser for rystelser av hensyn til pasienter og utstyr i nabobyggene. Bygget ligger nesten rett under helikopterplattformen ved Sentralblokken, noe anleggsleder Vegard Eik i LAB Entreprenør forteller satte begrensinger på bruk av tårnkraner og mobilkraner når helikoptrene skulle lande og ta av. Eik sier at fjellet hadde stor variasjon i fjellkonstant.

Første trebygg på 100 år
Bygget har tre hovedfløyer; midtfløy, nordfløy og sørfløy. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong. Heissjakter og trapper er av betongelementer. Heisene i bygget er de største på sykehusområdet med to meter brede lysåpninger. Bror Ragnar Hansen begrunner det med at det som vanskelig kan bygges om må være stort nok fra starten.
Bygget har flere skråstilte tak i ulike vinkler. Både tak og fasader er tekket med svanemerket Kebony som skal holde i minst 25 år. Marie Joys’ hus er det første bygget på sykehusområdet med trekledning på 100 år. Det er belegg på de fleste gulvene. Veggene er faste og bygget av plater av Fermacell fibergips. Hele bygget har akustiske og hygieniske systemhimlinger. Det er lyddempende vinduer og lyddempende betongelementer mot helikopterplattformen.

700 billass
Driftsleder Brede Kyte forteller at det har gått med cirka 5.000 kubikkmeter ferdigbetong (B35) i konstruksjonen. Største enkeltstøp er på 130 kubikkmeter. Unicon har levert betongen, som er kjørt til byggeplassen på drøyt 700 billass.
Det er 30 cm isolasjon både i vegger og i tak. Vinduene har tre-lags superenergi glass med U-verdi på 0,7 til 0,8. 20 prosent av fasadene består av vinduer. Normalisert kuldebruverdi er 0,03.
Oppvarming skjer med radiatorer basert på fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 173 kWh. Marie Joys’ hus er det første passivhuset ved Haukeland Universitetssykehus.


Flere prosjekter