Margrethe Ollendorff Lien går inn som ny konsernsjef i Feiring AS. Foto: Feiring
Margrethe Ollendorff Lien går inn som ny konsernsjef i Feiring AS. Foto: Feiring

Margrethe Ollendorff Lien ny konsernsjef for Feiring

1. september tiltrådte Margrethe Ollendorff Lien som konsernsjef for Feiring AS.

Feiring AS er et industrikonsern med over 200 ansatte og hadde en omsetning i 2020 på rundt 700 millioner kroner.

Margrethe Ollendorff Lien er tredje generasjon som arbeider i familiebedriften.

- Bestefar Knut Ollendorff startet med grus allerede i 1954. Hennes far, Trygve Ollendorff, som også har vokst opp med bedriften og har ledet denne i en mannsalder, går nå over i rollen som arbeidende styreformann, heter det i en pressemelding. Feiring AS består i dag av fem forretningsområder; Feiring Bruk AS, Feiring Miljø AS, Feiring Asfalt AS, Tentex AS og Feiring Eiendominvest AS. Knut Harald Ollendorff, broren til Margrethe, er daglig leder for det største forretningsområdet Feiring Bruk, som omfatter hele pukk- og grusvirksomheten.

- Det er en naturlig tid for et lederskifte nå. Feirings verden er konstant under endring, men nå virker alt å gå raskere og raskere, i hvert fall for en som begynner å dra på årene. Inntog av ny teknologi og nye måter å løse ting på gjør det nå naturlig med et lederskifte som operativ konsernleder. Styret har derfor jobbet med dette de siste to årene og vurdert både interne og eksterne kandidater, sier Trygve Ollendorff i meldingen.

- Margrethe er dedikert, utrolig dyktig og absolutt den rette personen til å bygge videre på de kvalitetene Feiring har. Hun fikk jo stein inn med morsmelka og har jobbet for familiebedriften lenge, men jeg er veldig fornøyd med at hun har takket ja til å ta dette steget videre. Hun er miljøbevisst og har jobbet iherdig med å få Feiring «fra grå til grønn». Som menneske er hun åpen, inkluderende og engasjert –viktige kvaliteter for en god leder. Jeg kommer til å fortsette som arbeidende styreformann, være tilgjengelig som sparringspartner og jobbe med både spennende muligheter og gode tekniske løsninger i konsernet. Jeg gleder meg til å være med videre på reisen, legger Trygve Ollendorff til.

Margrethe Ollendorff Lien er utdannet sivilingeniør, og jobbet i Multiconsult før hun begynte i familieforetaket som ansvarlig for innovasjon og forretningsutvikling.

- Jeg er ydmyk over ansvaret jeg nå skal få. Jeg vil bygge videre på den herlige kulturen og innsatsen som har vært dyrket frem gjennom 60 år. Vi står i dag helt i bresjen av skiftet fra en grå til grønn, og jobber kontinuerlig med å forbedre oss og jobbe fram innovative løsninger for et mer bærekraftig samfunn, forteller den nye konsernlederen. Vi ønsker å ta grep om hvordan vår bransje skal utvikles i fremtiden, både når det gjelder forretningsmodeller og bruk av ny teknologi, sier Margrethe Ollendorff Lien.