Illustrasjonsfoto.

Marginal oppgang i asfaltproduksjon

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) sin oversikt over produsert asfalt, viser en liten oppgang sammenlignet med fjoråret.