Mapper Kenya mot malaria

5. oktober arrangerer Ingeniører Uten Grenser (IUG) «mapathon» på Rambølls kontor i Trondheim. Amatører og eksperter inviteres til å kartlegge områder sør-vest i Kenya, for å bidra til bekjempelse av malaria.

- En «mapathon» er en workshop hvor vi jobber med «missing maps». Målet er å kartlegge områder som trenger hjelp eller som er utsatt for katastrofer. Kart er veldig viktig i bistandsarbeid, men er ofte manglende, forteller Magnus Kile Andersen, vanningeniør i Rambøll og leder av IUG Trøndelag Yrkesaktive i en pressemelding.

Virkelighetsnært
Kartene som genereres brukes av organisasjoner som for eksempel Leger Uten Grenser og Røde Kors, dette gjør arbeidet virkelighetsnært da det har direkte påvirkning i felt.

- IUG skal fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse, sier Andersen. IUG er en internasjonal interesseorganisasjon hvor ingeniører, uavhengig av selskap og spesialkompetanse, kun har ett felles mål; å bidra positivt med kunnskapen sin.

Men man trenger ikke være ingeniør for å kunne bidra. Ifølge Magnus kan hvem som helst bidra bare de har en egen PC. De fremmøtte vil få rask opplæring i kartlegging av hus og veier og får oppgaver etter kunnskapsnivå.

Kamp mot malaria
5. oktober blir altså fokuset flyttet mot sør-vest Kenya for å bistå USAID og Presidents Malaria Initiative (PMI). De skal sprøyte for å bekjempe malariamygg, men har ingen god oversikt over området. Kartene vil gi prosjektledere en oversikt over antall husholdninger og strukturer i områdene.

IUG og Rambøll samarbeidet også tidligere i år, hvor det ble holdt et foredragsarrangement. Det ble da blant annet holdt innlegg fra to av Rambølls ingeniører som har drevet bistandsrettet arbeid på Fillippinene og i Kenya.

- Det var et veldig bra arrangement med flott oppslutning! Det er veldig moro at så mange er engasjerte i problemstillinger utenfor sin egen hverdag. Dette viser litt hvilket samfunnsengasjement det finnes her i Rambøll, sier Andersen.