– Vi konkluderte med at vi i stor grad allerede arbeidet i henhold til disse, og anså endringene i standardene som relevante og gode forbedringer for Mapei AS, sier administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei AS.

Mapei først ute med ISO 2015

Som første bedrift i Norge er Mapei AS sertifisert i henhold til de nye ISO-standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. 

I forbindelse med resertifisering av ISO 9001 og ISO 14001 i høst vurderte Mapei de nye 2015 standardene.

– Vi konkluderte med at vi i stor grad allerede arbeidet i henhold til disse, og anså endringene i standardene som relevante og gode forbedringer for Mapei AS, sier administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei AS.

Selskapet er sertifisert i forhold til NS EN ISO 14001 (ytre miljø), NS EN ISO 9001 (kvalitet), NS ISO 10002 (klagebehandling og kundeservice), OHSAS 18001 (arbeidsmiljø) og EMAS (miljørapport). Den nye ISO-standardene som ble publisert i september 2015 skal gjennom økt fokus på bærekraftig utvikling være mer i tråd med de krav som dagens samfunn har til organisasjoner. Den nye oppbyggingen innebærer økt fokus på effektiv prosessledelse, adresserer endring og behovet for endringsledelse og stiller strengere krav til tilrettelegging for bærekraftig utvikling. DNV GL er det første sertifiseringsorganet i Norge som kunne dele ut sertifikater etter de nye ISO-standardene.

– De nye ISO standardene har en rekke forbedringer, blant annet større grad av risikotilnærming. De er utformet slik at de lettere kan brukes sammen, forklarer leder for systemsertifiseringer i DNV GL, Jøran Laukholm.

Sammen med sine kollegaer i Mapei AS er han stolt av å være først ute i Norge med ISO 2015.

- Den nye standarden bidrar til klarer retningslinjer og en mer helhetlig tenking. Dagens standarder har fått klarere retningslinjer for å forstå interessepartneres behov og forventninger. Nye begrep som risiko og muligheter hjelper oss med å tenke langsiktig, forklarer Hagerud.