SNR - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset utenfor Molde. Illustrasjon: Arkitema

SNR - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset utenfor Molde. Illustrasjon: Arkitema

Mangler en halv milliard på Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal mangler 500 millioner kroner for å fullføre Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Helse Midt-Norge sier de er forberedt på å dekke det manglende beløpet.

Det skriver Tidens Krav denne uken.

Helse Møre og Romsdal (HMR) mangler 500 kroner til å fullføre SNR. Årsaken er, ifølge leder for SNR-prosjektstyret Heidi Nilsen, det økte prisnivået i 2021 og 2022.

HMR har kontraktsfestet med sine entreprenører at prisjusteringene i SNR-prosjektet gjøres etter SSBs byggekostnadsideks, og et regnestykke fra utgangen av desember ga da en prislapp på 6,5 milliarder kroner, mot en prisjustert finansieringsramme fra Helse Midt-Norge (HMN) på 5,9 milliarder kroner. Helse- og omsorgsdepartementet og HMR bruker, ifølge artikkelen i Tidens Krav, en lavere prisindeks enn byggekostnadsindeksen «boligblokk i alt» (BIKBOL), som brukes i SNR-prosjektet.

HMR har fremmet lånesøknad til HMN for å finansiere avviket, men HMN er rådet til å ikke realitetsbehandle lånesøknaden, da det skal være stor usikkerhet knyttet til fremtidig prisstigning.

Styreleder Ingve Theodorsen i HMN understreker overfor Tidens Krav at situasjonen med at man nå mangler 500 millioner kroner, ikke skyldes dårlig prosjektgjennomføring.

Han sier også at Helse Midt-Norge er godt kjent med dette, og at de er forberedt på å dekke mellomlegget.

I løpet av 2023 regner prosjektet med å bruke 2,3 milliarder kroner.

Sentralkjøkkenet er den første delen av SNR Hjelset som skal tas i bruk, og dette skal skje før sommeren 2024. Innen sommeren 2025 skal det være full drift ved sykehuset, skriver Tidens Krav.