Visualisering av uteområdet ved Vækerø T-banestasjon adkomst Vennersborgveien. Ill. Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter

Visualisering av uteområdet ved Vækerø T-banestasjon adkomst Vennersborgveien. Ill. Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter

Mange vil utsmykke stasjonene på Fornebubanen

Over 500 norske og internasjonale kunstnere ønsker å utforme kunst til stasjonene på Fornebubanen.

– I tråd med Oslo og Vikens tradisjon for utsmykning av T-banestasjoner ble det i februar invitert til en åpen prekvalifisering for kunstnere som ønsker å sette sitt preg på en eller flere av de seks nye T-banestasjonene som skal bygges på Fornebubanen. Fristen for å melde sin interesse var 30. april og nå viser det seg at et stort antall kunstnere har bedt om prekvalifisering, heter det i en pressemelding fra Fornebubanen.

Både norske og internasjonale kunstnere vil sette sitt preg på de nye T-banestasjonene i Oslo og Bærum.

– I Fornebubanen er vi overveldet over den store interessen blant kunstnere for vårt utbyggingsprosjekt og de nye stasjonene. Dette viser at utsmykning av det offentlige rom engasjerer mange kunstnere, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen i meldingen.

Kunstutvalget får nå en stor jobb med utvelgelsen. På bakgrunn av prekvalifiseringen vil kunstutvalget i september invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Kunstnere som inviteres til den lukkede konkurransen står fritt til å utforme sine forslag, men vurderes ut fra det overordnede konseptet for kunst på Fornebubanen, som tar hensyn til den lokale stedsutviklingen og som gjør kunsten tilgjengelig for flere.

Hver stasjon skal få sitt unike kunstprosjekt, utviklet spesielt for den aktuelle stasjonen og til det aktuelle lokalområdet.

Prosjektet Kunst på Fornebubanen gjennomføres frem til 2027. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før test og idriftsettelse av Fornebubanen starter.