Askøypakken søker etter interessenter som kan ta imot overskuddsmasser fra kommende delprosjekter. Illustrasjonsfoto: Bernt Kristen Vallestad/Statens vegvesen

Mange vil lagre stein på Askøy

Det er god interesse for å ta seg av stein-overskudd på ny vegbygging i Askøypakken. Ti interessenter har meldt seg på.

Ni av disse er hjemmehørende i Askøy kommune, mens ett firma har pekt på deponibehov i Bergen.

Fornøyd
- Vi er fornøyd med interessen, sier fung. prosjektleder Bernt Kristen Vallestad i Statens vegvesen.

- Vi vil nå ta en gjennomgang av alle de innkomne tilbudene – og vurdere de opp mot kvalifikasjonskravene som ble stillt i kunngjøringen, sier han til vegvesen.no.

Videre tas det sikte på å inngå avtaler med interessenter i løpet av desember 2019.

Godkjent plan
At deponi-området har godkjent reguleringsplan, er en forutsetning for god framdrift i massehåndteringen.
Det finnes slike løsninger i det materialet Statens vegvesen har fått inn fra interessenter.

I utlysningen av oppdraget i sommer søkte Askøypakken både etter interessenter som ønsket å ta imot stein – og som kan leie ut område til midlertidig deponi.

Høy skjæring
Et eksempel på delprosjekt med masseoverskudd er fylkesveg 212 Slettebrekka–Hetlevik. Her skal det bygges tunnel. Det er også høy fjellskjæring i terrenget mellom Slettebrekka og Hetleviktunnelen.