Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Månedslønnen økte med 3200 kroner på ett år

Den gjennomsnittlige månedslønnen økte med 6 prosent fra november 2022 til november i fjor. Det er den høyeste veksten i månedslønn på over 20 år.

I november 2023 var gjennomsnittlig månedslønn på 56.360 kroner, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer en økning på 6 prosent, eller 3.200 kroner, fra november året før.

Økningen er den høyeste lønnsveksten som er målt for tilsvarende perioder siden 2002. Til sammenligning var lønnsveksten fra november 2021 til november 2022 på 4,6 prosent.

– Veksten i månedslønn påvirkes særlig av at lønnsoppgjørene i 2023 var bedre enn tidligere år og kan sees i sammenheng med den sterke prisveksten de siste årene, sier spesialrådgiver Håkon Grini i SSB.

Høy lønnsvekst i alle sektorer

I løpet av 2023 var det en jevn, men svak vekst i arbeidsledigheten. Det var også en økning i antall ledige stillinger, noe som tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft er høy.

Konflikter i blant annet undervisnings- og barnehagesektoren bidro til at lønnsoppgjør for 2022 ikke har blitt fanget opp i lønnsstatistikken før året etter. Derfor ble veksten i månedslønn fra november 2022 til 2023 noe høyere enn den ellers ville vært.

Lønnsveksten var høy i alle sektorer, men høyest i stats- og kommuneforvaltninger med en økning på 6,7 prosent i begge sektorer.

Lønnsulikheten minker

Fra november 2022 til november 2023 ble lønnsgapet mellom kvinner og menn mindre som følge av at kvinner har hatt sterkere lønnsvekst i perioden. Menn hadde en vekst på 5,7 prosent, mens månedslønnen til kvinner økte med 6,6 prosent i samme periode.

Trenden man har sett over de siste 25 årene, der de høyest lønte jobbene har hatt bedre lønnsutvikling enn lavere lønte jobber, står i kontrast til utviklingen i 2023.

– De 10 prosent høyest lønte hadde den svakeste lønnsveksten i 2023 på 5 prosent, og dermed har lønnsulikheten blitt mindre, forklarer Grini.

SSBs foreløpige tall viser at årslønnen økte med 5,4 prosent i 2023.