Måndalen skule

Møterom med rektor Ingrid Sylvia Renberg til venstre og inspektør Helge Gyldenskog til høyre.Rektor Ingrid Sylvia Renberg er godt fornøyd med det nye skolebygget til Måndalen skule.
Christie

Christie

BBW

BBW

Elementpartner

Elementpartner

Vestlandstak

Vestlandstak

Moelvenlogo

Moelvenlogo

Acel

Acel

GKlogo

GKlogo

Grandelogo

Grandelogo

Midthauglogo

Midthauglogo

– Dette er noe hele lokalsamfunnet har stått sammen om og som vil være med på å skape et mer attraktivt lokalmiljø og forhåpentligvis også gjøre det lettere for næringslivet å rekruttere medarbeidere utenfra.

Fakta

Sted: Måndalen, Rauma kommune

Prosjekttype: Barne- og ungdomsskole

Byggherre: Rauma kommune

Totalentreprenør: Christie & Opsahl

Arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt: Arkitektkontoret bbw

Prosjektleder for byggherre: Xpro

Areal: 2.200 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 61 millioner kroner ekskl. mva

Rådgivende ingeniører: RIB, RIA, RIBr, RIbyfy: Norconsult l RIE: Acel l RIG: Era Geo l RIV: GK Inneklima, Valderhaug Rørhandel

Underentreprenører og leverandører: Blikkenslager: Fagblikk l Tømrer: Christie & Opsahl og Bruaset Bygg l Prefab betongelementer: Elementpartner l Elektro: Acel l Glass/alu: H-Fasader l Grunnarbeider: Vasto Anlegg l Gulvarbeid og maling: Bill Mosberg l Spiler, absorbenter, himlinger: Moelven Modus l Interiør, kjøkken: Grande Interiør l Rivearbeider: AF Decom l Rørlegger: Valderhaug Rørhandel l Ventilasjon: GK Inneklima l Taktekking: Vestlandstak l Trapper og rekkverk: Midthaug

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Rektor Ingrid Sylvia Renberg er stolt når hun viser fram nye Måndalen skule, en barne- og ungdomsskole for knapt 100 elever i Rauma kommune. Måndalen er et levende lokalsamfunn mellom fjord og høye fjell som ligger vel to mil fra kommunesenteret Åndalsnes.

– Det gamle skolebygget var utdatert og nedslitt og det var et stort ønske fra lokalmiljøet om å få et nytt skolebygg. Som i de fleste kommuner er kommuneøkonomien i Rauma presset, men det unike her i Måndalen er at vi har et sterkt og entusiastisk næringsliv som er lokalpatrioter og som ville bidra økonomisk for å realisere en ny skole. Bedrifter som Wenaas og Måndalen Trevare for å nevne to av de største ser at en god skole i bygda gjør det lettere å rekruttere og beholde medarbeidere og har vært med på finansieringen av skolebygget sammen med kommunen, forteller Renberg.

Beholdt noe

Det gamle skoleanlegget besto av et eldre klasseromsbygg og et litt nyere bygg fra 90-tallet med blant annet gymsal, skolekjøkken og noen klasserom. Det ble bestemt at det sistnevnte bygget skulle rehabiliteres og i hovedsak brukes av ungdomstrinnet mens det eldste bygget skulle rives.

– Det er krevende når det gjelder HMS å skulle ha en byggeplass på samme område som det drives skole og der barn og ungdom ferdes. De hadde skole i det eldste bygget som lå midt på tomten mens vi reiste nybygget. Men med hjelp av gode skjermingstiltak og god dialog og informasjon mellom skolen, kommunen og alle involverte entreprenører har det gått veldig bra uten noen uhell, forteller prosjektsjef bygg i Christie & Opsahl, Laurent Lacavalerie.

Molde-entreprenøren Christie & Opsahl har vært totalentreprenør for byggingen av nye Måndalen skule, og har stått for både rehabilitering av den gjenværende delen av det gamle skoleanlegget, byggingen av det nye skolebygget i to etasjer, rivning av det gamle skolebygget og til slutt uteområdene som akkurat ble ferdige til avtalt tid, 17. mai.

Lokale betongelement

– Vi hadde korte tidsfrister på oss, men det har vært et greit bygg å reise, ikke minst fordi det ble brukt betongelementer fra den lokale produsenten Elementpartner på Åndalsnes både i bærende konstruksjoner, som hulldekke mellom etasjene og som vegg-elementer, legger Lacavalerie til.

Det nye skolebygget på rundt 2.200 kvadratmeter ble ferdig til nyttår. Da kunne elevene flytte over fra det eldste bygget som så ble revet på nyåret før arbeidet med utomhusområdene kunne ta til i vår.

– Vi synes vi har fått et veldig bra og allsidig skoleanlegg med blant annet et fint garderobeanlegg rett ved inngangspartiet med egen våtsone, grupperom tilknyttet hvert klasserom og fine spesialrom med helt nytt utstyr til blant annet sløyd, håndverk, musikk og naturfag. Og så har SFO fått flotte lokaler med egen inngang og kjøkken, forteller rektor Ingrid Sylvia Renberg.

Amfiet kjernen i bygget

Hun skryter også av amfiet som har blitt et sentrum i det nye bygget.

– Dette flotte og lyse området brukes både til undervisning og til ulike arrangement og er med på å skape fellesskap og trivsel, påpeker hun.

I de fleste rom i det nye bygget er det store panoramavindu som både gir utsikt til og inspirasjon fra den flotte naturen rundt og mye lys inn i rommene. Fargene som er brukt i interiøret er lyse og dempede.

– Fargevalget er ikke tilfeldig. Interiørarkitekten har hatt et ønske om å ta igjen en del farger fra naturen rundt oss slik at vi skal fungere i harmonien med de flotte omgivelsene våre.

Naturlige luftrensere

Et annet spesielt naturelement i flere av rommene i skolebygget er runde og grønne dekorasjoner på mange vegger med levende lav. Lavet er med på å rense luften i rommet, og har er det faktisk mulig på en naturlig måte å finne ut om luften er for tørr. Er lavet i dekorasjonene knusktørt er lufta i rommene for tørr, er lavet mykere er det et bedre inneklima med passelig luftfuktighet.

– Vi får mye skryt både av personalet og besøkende som kommer innom for det nye skoleanlegget vårt. Brede korridorer er et element som mange er overrasket over og som gir en god og åpen følelse når du går rundt. Uteanlegget får også mange positive kommentarer og der vi opplever at elevene trives veldig bra. Blant annet har vi fått en flott sykkelbane som blir mye brukt, forteller rektoren, og legger til at det er langt større etterspørsel fra lag og foreninger i bygda om å låne rom på skolen enn det var tidligere.

– Det ser ut til at en god skole er med på å skape trivsel og samspill i bygda mellom ulike aktører og at det nye skoleanlegget på mange måter har blitt bygdas ansikt utad, mener Ingrid Sylvia Renberg.


Flere prosjekter