Malermester Jens Petter Lunde: - Jeg er ikke optimist

– Jeg er ikke optimist og jeg er redd for den utviklingen vi nå ser i Oslo. Får vi ikke tilbake den gamle håndverksloven, er vi ille ute, sa malermester Jens Petter Lunde på BNLs representantskapsmøte om seriøsitet.

– Hver dag kommer det tilbud til oss fra folk som aldri burde vært oppe i en stillas. I dag kom det et tilbud i postkassen hvor en aktør lovet 60 prosent rabatt på malerarbeid. Det er useriøst, mener han

– Som malermester skulle jeg hatt flere fast ansatte og jeg skulle hatt lærlinger. Men med de problemene vi nå har i markedet kan vi ikke leve opp til dette. Selvsagt kan vi leie inn underentreprenører, men hvilke garantier er det for at dette er seriøse selskaper. Det at de er registrert i Brønnøysund er i alle fall ikke nok. For hva hjelper det når de selskapene man engasjerer verken betaler lønn eller moms. Da går man på en smell, sier han.

Ellers mener han det virkelig er fare på ferde når det gjelder de flotte husfasadene vi har i hovedstaden.

– Mange av de useriøse aktørene pynter på fasadene med kakepynt. Men det holder ikke lenge. Når man ikke har kunnskap må det gå galt. Det å velge laveste pris kan føre til katastrofe, sier han.

Deler av markedet er borte
Pål Øye, daglig leder i Tømrermestrene Øye og Knutsen AS sa at man fortsatt får de meldepliktige jobbene

– Men alt annet har vi sluttet å regne på. Dette markedet er helt og holdent overtatt av de useriøse aktørene. Fortsatt har vi muligheter innenfor det profesjonelle segmentet, og det er viktig at vi fortsatt kan jobbe innenfor dette området slik at vi kan sikre rekruttering. Men også her ser vi utfordringer, sa han.

Merker lite til svart arbeid
Jan Hestås i Kruse Smith Entreprenørsom har et marked fra Oslo til Haugesund og som omsetter for fire milliarder kroner, sa at hans firma så langt påvirkes lite av svart arbeid. Han trodde at de virksomheter som driver i mindre målestokk har større problemene.

– Men det største problemet med svart arbeid er at dette påvirker rekrutteringen til bransjen. Mange blir skremt av all omtale av svindel og bedrag – og det kan påvirke alle ungdommene som skal velge yrke, uttalte Hestås.

Han var ellers enig i at det er viktig å bygge systemer slik at man til en hver tid vet hvem som er på våre byggeplasser.

Dagbladet har avdekket mye elendighet
Journalist Gunnar Thorenfeldt i Dagbladet har i mange år fulgt de kriminelle nettverkene som har etablert seg i Norge. Han har skrevet en rekke avslørende og skremmende reportasjer om sosial dumping og annen kriminalitet.

Reportasjer fra Litauen har vist at en rekke mennesker er utnyttet av de kriminelle nettverkene som driver omfattende ulovlig virksomhet også innen prostitusjon og narkotika for å nevne noe.

– I løpet av få år er det bygget opp en stor virksomhet som begår kriminalitet i Norge. Mange har bygget seg opp ved å jobbe for seriøse entreprenører og byggherrer. Nå avdekkes tvangsarbeid og trusler fra aktører som driver både innen renhold og byggenæring. Det er utrolig hvilke personer store virksomheter slipper inn både når det gjelder renhold og annet. Det finnes nesten ikke kontroll over hvem som kommer inn portene. Hvordan tunge kriminelle nettverk har tilgang både til private boliger, til kontorer og andre bygg er skremmende. Ofte ser vi at offentlige virksomheter presser prisene på en slik måte at ingen seriøs aktør kan konkurrere. Det offentlige presser prisene ned og de kriminelle vinner anbud, uttalte han.

Thorenfeldt har også skrevet mye om asfaltbandene, irske steinleggere og andre som driver et omfattende ulovlig økosystem. De henter ofte sine inntekter bl.a. fra smugling av elfenbein m. v. fra Afrika.

– De har ingen skrupler ved å utnytte de svakeste til å arbeide for seg. Ofte rekrutterer man folk fra lavere sosiale lag. I Oslo har vi sett at man har hentet folk fra rommiljøet. Det som skjer er ofte rent slavearbeid. Det skandaløse er at bak disse nettverkene står ofte velstående mennesker og bedrifter, sa Thorenfeldt.

– I våre reportasjer har vi avdekket at kjente millionærer har brukt slike aktører. Det samme har revisorer og andre. Skal man få stoppe dette, må alle tenke seg om. Den tunge kriminalitet vi har avdekket, er en av de største truslene i Norge, sa journalisten.