Majorstuhjemmet

Foto: Martin Kavli, Veidekke
Veidekkelogo

Veidekkelogo

Advansialogo

Advansialogo

Stabillogo

Stabillogo

HeibergTveter

HeibergTveter

Malco

Malco

Hfasader

Hfasader

NorskMose

NorskMose

Ventallogo

Ventallogo

Granitor

Granitor

Treprosjekt

Treprosjekt

Geofundamentering

Geofundamentering

MrFug

MrFug

Veidekke har bygd nye Majorstuhjemmet for Oslobygg KF. I tillegg til 122 nye sykehjemsplasser, rommer det nye bygget alt fra kafé til legekontor og et dagsenter.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Sykehjem

Byggherre: Oslobygg KF

Totalentreprenør: Veidekke Bygg Oslo

Bruttoareal: 15.900 kvadratmeter

Kontraktsum: 608 millioner kroner ekskl. mva.

Arkitekt: Dyrø og Moen

Byggeledelse, SHA og KU: Advansia

Rådgivere: Teknisk byggeledelse, ITB: Itech l RIA: Brekke & Strand l RIG: Multiconsult l RIB: Stabil l RIBfy, RIEn: Asplan Viak l RIV: Engenius l RIVA: Norconsult l RIE: Heiberg & Tveter l Breeam-Nor revisor: WSP

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Elektrisk Produktion l Automasjon: Powertech l Ventilasjon: Haaland Klima l Rørlegger: Rør System l Solceller: OneCo lHeis: TK Elevator l Fundamentering: Geo Fundamentering & Bergboring l Moseprodukter: Norsk Mose & Design l Gartnerarbeider: Veidekke Landskap l Trefelling: Greina Trefelling l Kalkpeling: Dmixab l Avfallsanlegg: Envac l Tømrer: Noveta, JS Service l Lås og beslag: Certego l Takheis: Etac lGlass/alu: H-Fasader l Prefab: Norske Bæresystemer lStorkjøkken: T Myhrvold l Kjøleanlegg: Thermocold l Vaskeriutstyr: E Christiansen l Gardiner: Notto l Matter: Gjersøe & Partnere l Stål: Norsk Stål l Betong: Unicon l Armering: Romerike Armering l Himlinger: Bærum Byggmontering l Sjalusier: Haby l Smedarbeider: Ivar Bråthen Mekaniske, Baastad Mekaniske l Taktekking: Euro-blikk & tak l Solskjerming: Vental l Gulvarbeider: AK Gulv l Foldevegger: Sigmund Olsen Agentur l Skyvedører: Eclisse l Fast innredning: Treprosjekt lKjøkken: HTH l Radon: Radonmannen l Maler: Malco lBrannsikring: Albanor Isolering l Epoxygulv: Oslo Epoxybelegg l Stillas: Xervon l Infrastruktur: BMO Entreprenør l Fuging: Mr. Fug l Mur og flis: AGS Bygg l Badekabiner: Probad l Dører: Daloc l Vinduer: Norgesvinduet

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Nye Majorstuhjemmet sykehjem på Majorstua i Oslo er ferdig bygd, og overleveres i april til Sykehjemsetaten i kommunen.

Nærmeste naboer er Sporveis-museet og Politihøgskolen, og som en del av prosjektet er det opparbeidet et nytt torg mellom nybygget og museet.

Det nye sykehjemmet har et areal på 15.900 kvadratmeter, fordelt på sju etasjer, kjeller og et takoppbygg med utgang til takhage med vidstrakt utsikt over byen. Der er det både pergolaer og sittegrupper, og i hver ende av taket er det bygd solcellepaneler.

Det er i alt 120 beboerrom fra andre til sjuende etasje. To av dem er dobbeltrom, og dermed er det i alt 122 sykehjemsplasser i bygget. I tillegg er det et dagsenter i første etasje for mellom 15 og 20 brukere.

– Dagsenteret er et tilbud for personer som fortsatt bor hjemme. De kan komme hit på dagtid og være med på ulike aktiviteter og spise middag med andre, sier prosjektleder Roald Haldorsen i Oslobygg.

Bredt tilbud

I første etasje på sykehjemmet er det i tillegg en kafé, som også er åpen for hele nabolaget, legekontor, bibliotek, fysioterapeut, frisør, fotpleie og et rom med spesialbadekar.

– Rommet med badekar er veldig pent flislagt og med stjernelys i taket. Vi kaller det derfor et spa. Det er også administrasjons- og kontorlokaler i første etasje, samt et seremonirom som blant annet kan brukes i forbindelse med begravelser, sier han.

Bygget er formet som en L rundt en inngjerdet bakhage med sittegrupper, pergolaer, gangveier og ulik beplanting. Under den ytterste gangveien er det snøsmelteanlegg, slik at beboerne kan gå der året rundt.

Kjelleren strekker seg under både nybygget og hagen, med parkeringsplasser for både biler, sykler, rullestoler og rickshaw. Den inneholder også tekniske rom, personalgarderober, vaskeri og et såkalt morsrom, hvor avdøde stelles.

Delt inn i tre

Beboeretasjene videre oppover i bygget, er nærmest helt like og er delt inn i tre seksjoner.

– De tre seksjonene i hver etasje skilles fra hverandre med hver sin farge. Veggene er delt inn i rødt, oransje og grønt, og hver del har egen fellesstue med kjøkken. De tre delene knyttes sammen av en vinterhage, som er en felles gang, der heisen og trappegangen er plassert. Der er det ulike planter, sittegrupper, store vinduer, og utgangsdør til en felles veranda. Det er også teglsteinsvegger der, som gir inntrykk av at man er i et utemiljø, sier Haldorsen.

Sykehjemsetaten skal nå innrede felleslokalene og beboerrommene før beboerne flytter inn i august. Alle enkeltrommene er like store og likt inndelt med soverom, privat bad og en sluse mellom ytterdøren og soverommet.

– Slusen er bygd inn som et resultat av koronapandemien. Den kan stenges av når det er behov for økt smittevern, og det er en egen vask der. Baderommene har kommet i moduler, og alle har Bano-produkter med hev og senk funksjon, sier han.

Teglsteinsfasade

Bygget er ellers plassbygd, og Haldorsen sier de generelt har vektlagt å bruke materialer av god kvalitet med lite vedlikeholdsbehov både innvendig og utvendig.

– Bygget er bygd opp med stål og hulldekker, og teglkledningen utvendig er murt på plassen. Det er brukt samme tegl på hele bygget, men ulik fugefarge. Det er gjort bevisst for å dele opp bygget og skape variasjon, sier Haldorsen.

– Innvendig er det lagt epoxybelegg på gulvet i kjelleren, mens det er en kombinasjon av terrassogulv og vinyl i etasjene oppover. Det har vært et mål å gi lokalene et hjemlig preg med mye planter, malte flater, spilevegger og mye bruk av tre. Vi har også klargjort lokalene for robotisering. Det er tenkt at det skal kunne brukes robotkjøretøy til å frakte diverse materiell rundt om i bygget, legger han til.

Haldorsen opplyser at de har som mål oppnå klassifiseringen Breeam Excellent, og at byggearbeidene er gjennomført på fossilfri, nesten utslippsfri byggeplass.

Rev gammelt sykehjem

Bakgrunnen for prosjektet er at Oslo kommune skal rehabilitere og fornye 2.500 sykehjemsplasser innen 2025, og Majorstuhjemmet er en del av denne planen.

– Det sto et sykehjem her tidligere, men det hadde for små rom, fellesbad og tilfredsstilte ikke dagens standarder. Det ble derfor besluttet å rive sykehjemmet og bygge nytt. Reguleringen ble vedtatt i 2017, sier Haldorsen.

Veidekke fikk sommeren 2021 oppdraget med å rive den gamle bygningsmassen og bygge det nye sykehjemmet i en totalentreprise.

Rivearbeidene pågikk fra oktober til rundt juletider, og januar startet grunnarbeidene. Haldorsen sier grunnen er blitt stabilisert med rundt 1.000 kalkpeler, og at den plasstøpte kjelleretasjen ligger cirka halvannen meter under grunnvannsnivået.

Utfordrende grunnforhold

– Kjelleren er fullstendig vanntett. Vi er veldig godt fornøyde med arbeidene til Veidekke. Byggeprosessen har gått veldig bra, men det var utfordrende grunnforhold med mye leire og noe kvikkleire. Vi fant også rester av trikkeskinner og fra gamle trikkehaller i grunnen, sier han.

– Det førte til en presset framdrift. Prosjektet startet også senere enn planlagt, så vi ble enige med Veidekke om en fire ukers fristforlengelse. Ellers har arbeidene gått som planlagt og godt innenfor budsjett. Det var tett bygg i januar 2023, og deretter har de innvendige arbeidene pågått fram til overlevering, fortsetter Haldorsen.

Prosjektleder Karl Christian Martinsen i Veidekke legger til at de er svært fornøyde med prosjektet, og at samarbeidet med byggherre har vært veldig godt.

– Vi har hatt god dialog hele veien, og løst utfordringene som dukket opp. Det var blant annet krevende grunnarbeider og vi fikk noen leveranseutfordringer på grunn av krigen i Ukraina, men med god samhandling kom vi oss gjennom dem på en god måte, sier han.

Martinsen påpeker også at logistikk ofte er krevende når du bygger midt i byen.

– Vi leide hele gaten for å sørge for trygg ferdsel, og var i tillegg med i et pilotprosjekt der vi benyttet oss av et fjernlager. Alle vareleveranser ble levert til et varelager like utenfor byen, og deretter fraktet hit i ett og ett lass til avtalt tid. På den måten sørget vi for et begrenset antall leveranser til byggeplassen, og at vi kun fikk transport det vi hadde behov for, forteller han.


Flere prosjekter