Majorstuen flerbrukshall

Håndverkskompaniet

Håndverkskompaniet

Rambøllogo

Rambøllogo

Con-Formlogo

Con-Formlogo

BillkvamFagerhaug

BillkvamFagerhaug

Dekningspatruljen

Dekningspatruljen

Håndverkskompaniet har på oppdrag fra Oslo kommune bygd en flerbrukshall 15 meter under bakken. Nye Majorstuen Flerbrukshall er bygd vegg i vegg med Sonja Henie Ishall, og åpner dørene i løpet av januar.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Idrettsbygg

Bruttoareal: cirka 2.000 kvadratmeter

Kontraktsum uten merverdiavgift: 150 millioner kroner

Byggherre: Oslobygg KF

Totalentreprenør: Håndverkskompaniet

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskapsarkitekt: Rambøll

Totalrådgiver: Rambøll l ITB: WSP Norge

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Billkvam & Fagerhaug l Ventilasjon: Randem & Hubert l Rørlegger: Total VVS l Automasjon: Klimacontrol l Oppmåling: Geoplan 3D l Grunn- og utomhusarbeider: Arco Entreprenør l Fundamentering: Entreprenørservice l Betongarbeider: Submet Entreprenør l Prefab: Con-Form lStål og rekkverk: Hansen Sveis & Montering l Tekking: Protan Entreprenør l Gulvstøp: Fron Betong l Himling og innvendig kledning: Rovik Montasje l Flis: BBM l Prefab trapper: Element Sør l Glassfasader og vinduer: H-Fasader Glassteam l Maler: Regnbuen Malermesterbedrift l Branntetting: Røsholt Bruun l Gulvbelegg, sportsgulv og utstyr: PST Sportsanlegg l Betongsliping: Betongforsegling l Heis: Orona l Beslag: Storo Blikkenslagerverksted l Håndløper i eik: Rapp Riise l Inventar: Sørlie Prosjektinnredninger l Lås og beslag: Låssenteret l Adgangskontroll: Bravida l Sikring mobildekning: Dekningspatruljen l Naturstein: Ellingard Naturstein

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Majorstuen flerbrukshall er bygd under bakken, i jordvollen som omkranser Frogner stadion. Kun overlysvinduer, rømningsvei og ventilasjonstårn er synlig over terrenget.

Flerbrukshallen ligger mellom Frogner stadion og tennisbanene i Frognerparken, og er tilknyttet Sonja Henie Ishall som sto ferdig i 2020. De to hallene har felles inngangsparti, og brukerne må gå via foajeen og underetasjen i ishallen for å komme til flerbrukshallen.

Den nye hallen er på cirka 2.000 kvadratmeter, fordelt på to underjordiske etasjer. Flerbrukshallen er i den nederste etasjen, og har en spilleflate på 20 x 32 meter. Den er tilrettelagt for basketball, håndball, innebandy, volleyball og badminton, og kan deles inn i tre parallelle gymsaler ved behov.

Treningsrom og tribune

I samme etasje er det seks garderober og tre lærergarderober, i tillegg til lagerrom for treningsutstyr samt tekniske rom. I etasjen over er det bygd en tribune med plass til 130 publikummere. Det er også bygd et treningsrom på rundt 80 kvadratmeter, klubbrom, vaktrom og et minikjøkken.

– Det er en moderne hall med et flott tribuneområde, men tribunekapasiteten er ikke stor nok til å avholde offisielle kamper. Hallen skal primært brukes av Majorstuen skole, men etter skoletid kan den brukes av lokale idrettslag. Bruken etter skoletid vil bli styrt av Bymiljøetaten, sier prosjektleder Carl Anders Pettersen for Oslobygg KF, som er byggherre.

Flerbrukshallen kommer som en bestilling fra Utdanningsetaten, og det har vært et mål i prosjektet å få ishallen og flerbrukshallen til å fremstå som et helhetlig anlegg. Det er også lagt til rette for sambruk mellom de to hallene.

15 meter under bakken

– Byggingen av flerbrukshallen startet rett etter at ishallen sto ferdig i 2020, og er en slags forlengelse av prosjektet. Det unike med hallen er at den i sin helhet er bygd under bakken. Den er på det meste 15 meter ned i terrenget. Samtidig er den bygd vegg i vegg med en ishall i full drift og tett inntil Frogner stadion, tennisbaner og den mye trafikk-erte Kirkeveien. Det har derfor vært mange hensyn å ta under byggeprosessen, sier Pettersen.

Det kan anleggsleder Andreas Johansen Turnage i Håndverkskompaniet bekrefte. De har vært totalentreprenør både for ishallen og flerbrukshallen.

– Det er en utfordrende lokasjon med mye trafikk og lite riggplass. Du er også tett inntil naboene, men dette er utfordringer vi har kjent til og håndtert godt. Sånn sett har vi hatt et fortrinn av å ha bygd ishallen i forkant. Prosjektet er også organisert likt, med de samme underentreprenørene. Det har vært en fin måte å jobbe på, og vi har hentet inspirasjon fra det tidligere prosjektet, sier han.

19.000 tonn sprengstein

– Samtidig har det også vært nye utfordringer. Det har blant annet vært krevende å bygge seg nedover i terrenget. Vi har i alt fraktet ut 19.000 tonn med sprengstein, og det har vært vanskelige grunnforhold. Vi måtte blant annet sette inn en injeksjonsskjerm for å hindre innlekkasje av grunnvann. Det påvirket fremdriften i prosjektet, og vi fikk derfor forlenget byggetiden litt, legger anleggslederen til.

Turnage legger til at koronasituasjonen og krigen i Ukraina har ført til utfordringer og lengre leveransetider, men ingen store forsinkelser.

– Enkelte materialer er blitt forsinket, men de viktigste og største leveransene kom som planlagt. De hadde blitt bestilt i god tid, og ble heldigvis ikke nevneverdig påvirket. Det har bidratt til at byggeprosessen i hovedsak har gått som planlagt, sier han.

Heist inn gjennom takvindu

Byggeprosessen har tatt to år, og prislappen på prosjektet er rundt 200 millioner kroner til sammen. Grunnarbeidene startet opp i november 2020 og det var tett bygg i mai 2022. Bygget ble deretter overlevert til kommunen i desember, og i løpet av januar blir den tatt i bruk av Majorstuen skole.

Turnage forteller at de i byggeprosessen først støpte bunnplaten og deretter ytterveggene til hallen. Deretter heiste de ned både hele ventilasjonsrommet og store utstyrsdeler før de kunne støpe taket.

– Vi kunne ikke tette bygget før vi hadde fått inn det største utstyret i bygget. Da taket var på plass, kunne vi nemlig bare bruke ett av fire overlysvinduer til å heise ned materialer. Vinduet har en åpning på kun 2,5 ganger 2,5 meter, så alt måtte tilpasses den størrelsen, sier han.

– Det førte til en del presisjonsarbeid. Alt av gips, treverk, gulvbelegg og så videre er heist ned gjennom det lille vinduet og ned til første etasje. Bygget har også to inngangsdører, men det er mindre plass og mer tungvint å få inn materialer der, fortsetter han.

Majorstuen flerbrukshall har, som alle andre byggeprosjekter til Oslo kommune, hatt fossilfri byggeplass. Det betyr at alle anleggsmaskiner har vært elektriske eller gått på biodrivstoff.

3.000 kubikk betong

Turnage sier det er støpt rundt 3.000 kubikk betong i prosjektet, og at hele hallen er kledd i lydabsorberende og brannhemmende finerplater. Taket bæres av fem spesialbestilte ståldragere, som er rundt 27 meter lange og to og en halv meter høye.

– De er forankret på fire punkter langs bjelken med ulike bolteinnfesting, så det har vært en liten geometriøvelse å få dem på plass. Ellers er alt plassbygd, og generelt har vi brukt veldig slagfaste materialer. Slitesterkt og vedlikeholdsfritt er også nøkkelord for materialene som er valgt, sier han.

Carl Anders Pettersen sier entreprenøren fortjener ros for hvordan de har løst utfordringene i prosjektet, og legger til at de har hatt et godt samarbeid gjennom hele byggeprosessen.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet, og har kun fått gode tilbakemeldinger fra alle som har vært på omvisning her. Det er blitt en flott hall med mye synlig tre og betong, og mange spennende fargevalg. Med både flerbrukshallen, ishallen, Frogner stadion og tennisbanene har dette området i byen nå et svært godt samlet idrettstilbud, sier han.


Flere prosjekter