Magasinparken

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonIllustrasjon: Eve imagesIllustrasjon: Eve images

Rett ved Ski sentrum er Solon Eiendom og Solid Entreprenør i ferd med å ferdigstille det første byggetrinnet av Magasinparken. Et tårn og seks boligblokker er det første synlige beviset på forvandlingen av den gamle militærleiren i Nordre Follo.

Fakta

Sted: Ski

Prosjekttype: Boligbygg

BTA: 24.805 kvadratmeter

Byggherre: Solon Eiendom

Totalentreprenør: Solid Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: Cirka 480 millioner kroner

Arkitekt: Code Arkitektur

Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap

Rådgivere: RIB: Multiconsult l RIE: Installatøren Fredrikstad l RIV: Østfold Enøk & Ventilasjon l RIBr: Fokus Rådgivning l RIBfy: WSP Teknikk l RIG: Norconsult l RIAku: Asplan Viak l RIVA: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Taktekking: Fagprosjekt l Systemhimling og vegger: M&K Prosjekt l Solskjerming: Hunter Douglas Norge l Kjøkken og innredninger: Ski Bygg l Sedum: Vital Vekst l Rør: BA Rør l Parkett og belistning: Parkettgruppen l Heis: Kone l Gravearbeider: Råde Graveservice l Ventilasjon: Østfold Enøk & Ventilasjon l Elektro: Installatøren Fredrikstad l Branntetting og branndører: Firesafe l Glass-/aluminiumsarbeider: Langsholt Glass Service l Dører: Daloc l Oppmåling: Norsecraft Geo l Vinduer: NorDan l Lås og beslag: Lexow Låsservice l Betong: Betong Øst l Kledning: Woodify l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Flisleverandør: Norfloor l Trelast: Fåvang Sag og Høvleri l Garasjeporter: Scanmark

Det er ingen tvil om at det er en attraktiv tomt Solon Eiendom fikk kjøpt like i nærheten av Ski stasjon og den nye Follobanen. Magasinparken, som området på Ski Vest kalles, ligger mellom Finstad skole og sentrum.

Før utviklingen av området startet på ny, hadde tomten huset Forsvaret siden slutten av 1800-tallet og frem til Ski depotleir ble solgt i 2006. Flere av byggene på tomten er vernet, og to 95 meter lange vognhaller vil fortsatt danne midtpunktet i boligområdet.

Byggetrinn 1 i Magasinparken består av seks blokker kalt Urban Villas og en blokk, kalt Ski Tårn av Code. Etter hvert kommer det både flere blokker og flere tårn på tomten. For mens første trinn består av 184 leiligheter, så vil det være over 500 når alle trinnene er ferdigstilt. Totalentreprenør Solid har i skrivende stund ferdigstilt tårnet og fire av blokkene. De andre to skal overleveres i løpet av våren 2021.

Tårntegnerne

Spesielt tårnene vil være et blikkfang, og her har byggherren valgt å lå flere arkitekter får utfolde seg. Code arkitektur skal tegne to tårn, og det ene er en del av det første byggetrinnet. I tillegg har A-Lab, R21 og Reiulf Ramstad fått hvert sitt tårn.

- Noe av grunnen til at vi ønsket flere tårn, var at vi ønsket å se på mulighet for å få inn flere arkitekter i prosjektet. Nå vil området bli preget av flere, som igjen gir et større mangfold. Dette er nærmest som byutvikling å regne, forklarer prosjektleder i Solon Eiendom, Martin Friis til Byggeindustrien.

Det må nevnes at både Solon, Solid og Code har god erfaring med tårnprosjekter. Det samme trekløveret sto bak prosjektet Ullevål Tårn som vant Oslo bys arkitekturpris i 2016. Det første trinnet, med både tårn og blokker, er tegnet av Code Arkitekter.

- Code arkitektur har laget den helhetlige planen for Magasinparken der boligbyggene ligger som en krans rundt de historiske bygningene og med Magasinplassen i midten. Vi tegner også 12 av 15 nye bygg i Ski Magasinpark og Ski Tårn av Code er det første av en hel familie med store bygg med ulike typer trekledning. Dette er noe vi har utviklet gjennom en rekke prosjekter sammen med Solon Eiendom og Solid Entreprenør. Nå får vi sjansen til å ta dette et skritt videre, forklarer arkitekt Eivind Nygaard i Code.

- Urban Villas er seks moderne teglbygg i øvre del av Magasinparken. Bygningene er fire og fem etasjer høye, har flate tak og trappes ned mot den gamle vognhallen i sør, mot eneboligene i nord og også innbyrdes. Slik fremstår bebyggelsen fra bakkeplan som småskalert og frodig, samtidig som boligene får utsikt og gode lysforhold. Ski Tårn er det første i rekken av en gruppe med høye hus, og med individuelle arkitektoniske uttrykk, i Magasinparkens ytterkant. Fasadene har stående, beiset trekledning som snekres på stedet, og gir bygningen en type lød og materialitet som er uvanlig for bygg i denne størrelsen. Bygget har balkonger som krager ut ved hjørnene i varierende retning og fremstår som en forlengelse av de store vindusfeltene på byggets hjørner, legger han til.

Stor betongkjeller

Allerede sensommeren 2017 tok byggherren kontakt med entreprenøren, og våren etter inngikk Solon og Solid kontrakten.

Samme høst startet grunnarbeidene. Solon hadde da allerede satt i gang et infrastrukturprosjekt, hvor de hadde funnet litt kuler og krutt fra den tidligere virksomheten, men på selve byggeplassen var det få overraskelser. Prosjektledelsen i Solid forteller at man kun fant et par gamle hjelmer og noe forurenset masse, som man håndterte på riktig måte. En utfordring var derimot grunnvannet, som kun står en meter under bakken.

- Vi har hatt fem til syv pumper gående konstant som har gått til sedimenteringsanlegg, og tatt prøver av vannet hver dag, forteller Esben Jensen og Ronny Groth i Solid til Byggeindustrien.

- Det er en stor underjordisk p-kjeller under tomten som dekker parkeringsbehovet for alle byggene. Den er vanntett, og det er brukt 15.000 kubikkmeter betong der. Det sier litt om vanntrykket. Det er en veldig massiv betongkonstruksjon med 50 centimeter betongdekke på grunn i kjelleren som er nesten 8.500 kvadratmeter, legger de til.

Totalt har det gått med 70.000 arbeidstimer på den plassbygde betongkonstruksjonen.

Egenproduksjon

- I Urban Villas er byggeriet tradisjonelt med plasstøpt betong og stålsøyler som bæresystem. Byggene er fire og fem etasjer, med teglstein i fasaden. Mens tårnet er åtte etasjer, og har brannhemmende trekledning i fasaden, forklarer Jensen.

Teglfasaden på Urban Villas-blokkene skiller seg litt ut fra andre kledninger. De har nemlig satt steinene på høykant med undersiden ut.

- Det gir et spesielt og fint uttrykk med skålformet stein i alle fasadene, understreker Friis. Entreprenøren legger heller ikke skjul på at det er et krevende murverk med mange hjørner, forskyvninger og overheng. Det har gått 300.000 teglstein med i prosjektet, der alt er håndstablet.

- Vi er stolte av vår egenproduksjon i Solid. På dette prosjektet har vi kjørt med egenproduksjon på betong, tømmer, mur, flis, maling og blikk, forklarer Jensen. På det meste har det vært over 70 håndverkere bare fra Solid på byggeplassen, pluss underentreprenører.

Utomhus har man lagt ned betydelige ressurser med lekeområder og utstrakt bruk av stein. I tillegg har man bevart og oppgradert de gamle stiene gjennom området.

Det må også nevnes at Solid har samarbeidet tett med både Park & Anlegg, som har infrastrukturkontrakten, og Betonmast, som er i gang med neste byggetrinn, om logistikken inn og ut av byggeplassen.

Bevaring og ombruk

På tross av alle boligene som popper opp på området, så har man lykkes å bevare noe av leirpreget. Entreprenøren har strebet etter å finne de samme fargene som man brukte på leirbyggene, og disse har arkitekten brukt blant annet på beslag og rundt vinduer. Allikevel er det mest iøynefallende de byggene som fortsatt står igjen. To 95 meter lange vognhaller har blitt restaurert. Blant annet er fasadene rengjort og behandlet for gammel maling, og grunnet og behandlet på nytt. Blant annet er det satt inn nytt glass og kittet dem på plass i de gamle vinduene, og satt opp nye sinktakrenner. Byggherren har ikke endelig bestemt hva vognhallene vil huse.

- Det er like spennende det vi har gjort med de to ammunisjonslagrene. Vi har demontert dem i sin helhet, gravd ut alt, støpt kjellernedkjøringen, støpt gulv tilbake og stablet tilbake granitten. Det har blitt til et nytt traforom i den ene delen, og sykkelparkering i det andre. Så har alt blitt remontert, og det har blitt nedkjøringen til alle i prosjektet, forteller Groth.

Koronautfordring

I likhet med alle andre har også Solid hatt utfordringer med koronapandemien.

- Den uka nedstengingen kom, skulle vi hatt 68 håndverkere på byggeplassen, men vi endte opp med ni. Så fikk vi leid inn, og bygget opp gradvis. Vi har nesten klart å komme oss gjennom det på en mirakuløs måte i forhold til alle vi har her og fremdrift. Vi gjennomfører til tiden, faktisk litt før, på tross av korona-utfordringene, sier Groth.

De legger heller ikke skjul på at en av suksessene i prosjektet er at de har angrepet byggeplassen fra to kanter.

- Det er litt spesielt har man har begynt i begge ender, og bygget seg sammen mot midten, forteller Friis.

- Vi laget en fremdriftsplan i juni 2018 hvor vi startet med hus G (tårnet) og A. Så rekkefølgen er ikke A, B, C, D, E, F og G, den er A, B, C, G, F, D, E og så møtes vi på midten. I den forbindelse har det vært ekstrem stor aktivitet her i 2020. Så tårnet har vi kjørt som et eget prosjekt i prosjektet. Og hatt fokus på at også underentreprenørene har hatt egne mennesker tilegnet det, legger Groth til.


Flere prosjekter