Må se på hvordan Enova-støtten fordeles

Med de høye strømprisene deler av landet har opplevd i høst har ulike energieffektiviseringstiltak kommet på bordet og blitt diskutert. I denne settingen ser det ikke bra ut at store midler står ubrukt hos Enova når det kommer til støtte for husholdningene.