Lystad brannstasjon

Håndverkskompaniet

Håndverkskompaniet

Swecologo

Swecologo

Structorlogo

Structorlogo

AJLlogo

AJLlogo

Elementsalg

Elementsalg

Con-Formlogo

Con-Formlogo

ArcoEntreprenør

ArcoEntreprenør

Sagstuenlogo

Sagstuenlogo

Håndverkskompaniet har bygget ny brannstasjon i Sørum for byggherren Lillestrøm kommune, med et 18 meter høyt og skjevt tårn som er blitt et nytt landemerke i området.

Fakta

Sted: Sørum

Prosjekttype: Brannstasjon

Byggherre: Lillestrøm kommune

Prosjektleder: Sweco Norge

Totalentreprenør: Håndverkskompaniet

Kontraktsum eks. mva.: 160 millioner kroner

Arkitekt, landskapsarkitekt: WSP Norge

Rådgivere: ITB, RIBfy, RIEn: WSP Norge l RIVA: Arealtek l RIB, BIM: ProConsult l RIBr, RIM: Rambøll l RIE: Norconsult l RIV rør: AJL l RIV vent: Structor Tekniske Systemer l RIV sprinkler: Sprinklerprosjekt l RIG: Geoteknikk l RIA: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Arco Entreprenør l Rørlegger: Total VVS l Elektro: Nordengen l Ventilasjon: Randem & Hubert l Automatikk: Nordomatic l Landmåler: Geoplan 3D l Stålarbeider: Hansen Sveis & Montering l Maler: Trestandard l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Klatrevegg: PST l Fliser: BBM l Gulvbelegg: AK Gulv l Fast innredning: Idema l Porter: Hörmann l Lås og beslag: Lås & Sikring l Heis: Orona l Glass/alu: Sagstuen l Sandwichelementer og blikk: Iversby l Slukkeanlegg: Firesafe l Branntetting: Røsholt Bruun l Betongtrapper: Con-Form l Skallvegger og plattendekker: Elementsalg l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Taktekking: IcopalTak l Sedum: Bergknapp l Murer: XK Entreprenør l Betong- og tømrerarbeider: Håndverkskompaniet

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggearbeidet startet i november 2021 med rensing av skogen der brannstasjonen nå ligger. Deretter fulgte sprengnings-arbeid av mye fjell som ble tatt ut. Brannstasjonen er fundamentert med ringmur og støpt gulv på plate.

– Bærekonstruksjonen er i stål og betong. Brannstasjonen består av to bygg som er koblet sammen; det ene bygget er brannbilgarasjen, og det andre er administrasjonsbygget, sier prosjektsjef Jon Henie i Håndverkskompaniet til Byggeindustrien.

Klatretårn

Brannbilgarasjen har stål bæresystem og TRP-tak som er tekket og fylt opp med solcellepaneler. Administrasjonsbygget har plasstøpt betong og lettak-elementer, som igjen er dekket med sedum.

Hele fasaden er kledd med trepanel.

– I den ene enden av administrasjonsbygget er det et 18 meter høyt og skjevt plasstøpt betongtårn med blant annet en klatrevegg og trapper. Dette er et øvningstårn hvor brannfolkene også kan drive med rappellering fra forskjellige avsatser, sier Henie.

– Krevende og lærerik prosess

Håndverkskompaniet har i tillegg til selve brannstasjonen også etablert ny fylkesvei på 400 meter som ny adkomst til stasjonen.

– Dette har vært en krevende og lærerik prosess. Men det mest utfordrende med prosjektet er at vi ikke tidligere har bygget en brannstasjon. Det er mange særegne regler for oppsetting av et slikt bygg, men vi har hele veien hatt et godt samarbeid med Brannvesenet, sier prosjektsjefen, som understreker at det har blitt brukt mye tid på å få frem gode løsninger, fine materialvalg og de ulike fargekonseptene.

– For eksempel er det valgt å bruke rød betong på de gulvene som er såkalt uren sone, sier Henie.

– Har kommet godt i mål

Prosjektleder Linn Norbeck i Lillestrøm kommune sier at de er veldig godt fornøyde med hvordan Lystad brannstasjon har blitt.

– Stasjonen har blitt akkurat så fin som tegningene til arkitekten viste. For å få til det gode resultatet, har vi også vært avhengig av et tett samarbeid med brukerne, altså NRBR (Nedre Romerike Brann og Redning), og det har vi hatt. Vi har fått på plass løsninger som de ønsker, sier Norbeck til Byggeindustrien, og legger til at de er svært tilfreds med hvordan Håndverkskompaniet har løst oppgaven.

– Vi har kommet godt i mål. Både Eiendomsdrift i Lillestrøm kommune, som skal eie bygget, totalentreprenøren Håndverkskompaniet og NRBR, har vi i hele prosessen hatt et godt samarbeid med, sier Norbeck.

– Et moderne og velfungerende arbeidssted

Det er Vindveggen Arkitekter som har hatt ansvaret for utviklingen av forprosjektet og rammesøknaden, mens det er WSP Norge som har vært ansvarlig arkitekt for Håndverkskompaniet i gjennomføringsfasen. I en e-post til Byggeindustrien, skriver sivilarkitekt Ståle Sletten i WSP Norge at Brannstasjonen skal bli et moderne og velfungerende arbeidsted for NRBR.

– Bygget skal inneholde vognhaller for kjøretøy, oppholdsrom, treningsarealer, garderober, kontorer for feiere og soverom/kontorer for konstablene, skriver Sletten.

Innvendig vil stasjonen gi et lyst og åpent inntrykk for både ansatte og gjester.

– Bygget er plassert slik at vognhaller vender seg mot ny tilrettelagt vei for en enkel og rask utkjøring. Den nye brannstasjonen er bygget som en L-form. Den får store og skjermede utearealer med gode solforhold som henvender seg mot tilgrensende naturområder. Mot utearealene er stasjonen utformet med en åpen og lett fasade i treverk, med glassflater inn mot avdelingene. Treverk er brukt som hovedmateriale på alle overflater, noe som er et godt miljøtiltak og gir et lunt inntrykk. Prosjektet inneholder også utbedring av eksisterende kryss og opparbeidelse av ny vei, skriver Sletten.


Flere prosjekter