Slik blir den nye brua i Skien. Illustrasjon: soso36

Slik blir den nye brua i Skien. Illustrasjon: soso36

Lyser ut to nye bruer i Grenland

Bypakke Grenland lyser nå ut to gang- og sykkelbruer, en i Porsgrunn og en i Skien.

Det er snakk om to bruer som skal krysse Porsgrunnselva/Skienselva sentralt i begge byene.

Skien

Brua i Skien skal gå fra Klosterøya til Jernbanebrygga, og blir altså en gang- og sykkelbru over Bryggevannet. Den blir 170 meter lang, og skal etterplanen skal lyses ut høsten 2021, slik at byggestart blir våren 2022, opplyser Bypakke Grenland i en pressemelding.

Gang- og sykkelbrua skal bygges i spennarmert betong, med en bruklaff over seilingsleden utført i et komposittmateriale. Brua har knekningspunkt ved hvert fundament (fundamentene står derfor ikke på linje), og den er utformet med 5 utstikkende nisjer for utplassering av benker. Rekkverket er et wirerekkverk i galvanisert stål. Det skal legges inn fjernvarme slik at brua får oppvarmet dekke. Totalramme for prosjektet er satt til 102 millioner kroner.

Porsgrunn

Slik skal den nye brua i Porsgrunn se ut. Illustrasjon: Rodrigo Solis. Siv. Ark.

Slik skal den nye brua i Porsgrunn se ut. Illustrasjon: Rodrigo Solis. Siv. Ark.

I Porsgrunn skal det bygges en gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva, som knytter sammen Vessia og Øssia, altså øst og vest i byen.

Også dette prosjektet er en del av Bypakke Grenland. Brua strekker seg fra Storvegen i vest over Porsgrunnselva til Reynoldsparken ved kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn sentrum.

Det ble i 2017 gjennomført et skisseprosjekt hvor alternative brutyper og plasseringer ble vurdert. Anbefalt løsning ble en to-armet klaffebru der selve klaffedelene er valgt i kompositt, mens sidespennene er i betong. Total brulengde er cirka 250 meter. Prosjektet er senere bearbeidet ytterligere. Det er blant annet gjennomført grunnundersøkelser for å gi trygghet for valgt plassering og fundamenteringsløsning, opplyser Bypakke Grenland.

Det etableres gang- og sykkelvei tilknytning fra Storvegen og ut på brua. Tilsvarende skal brua knyttes til Reynoldsparken og strandpromenaden i sentrum. Brua utformes slik at strandpromenaden kan gå uhindret under denne. Universell utformet tilkomst skal etableres fra strandpromenaden og inn på brua. Tilsvarende utformes også bruas vestside universelt. Tilstøtende eiendommer skjermes med skjermvegger, forstøtningsmurer og så videre. Forstøtningsmurer utføres i armert betong. Skjermveggene utføres i royalimpregnerte materialer eller tilsvarende. Høyde skjermer 2 meter over gang-/sykkelbane.

Det skal benyttes mest mulig naturlige materialer, som har lavt CO2‐utslipp ved produksjon og vedlikehold. Det skal velges og etterstrebes valg av materialer som er slitesterke og med lange vedlikeholdsintervaller.

De fysiske anleggsarbeidene forventes å komme i gang i løpet av dette året, mens den nye gang- og sykkelbrua er planlagt klar til bruk sommeren 2023.

Her er totalramme for prosjektet 141 millioner kroner.