– Vi har nå lyst ut oppdraget på Doffin, og inviterer entreprenører til å ta kontakt med oss, forteller prosjektleder Andreas Halsebakke i Undervisningsbygg i en pressemelding. Hovseter skole skal utvides fra en U6-skole til en U8-skole, og store utearealer skal oppgraderes. Prosjektet inneholder et bredt spekter av tiltak, og kort fortalt omfatter dette: - Totalrehabilitering av eksisterende skolebygg (cirka 6.700 kvadratmeter BTA), som knyttes til nybygg via gangbro - Nybygg i Hovseterveien 72 (cirka 3.050 kvadratmeter BTA) med spesialutstyrte rom, bibliotek, ungdomsklubb og bokkafé - Oppgradering av Hovseter torg og Hovseterveien - Ny stor skolepark - Riving av to bygg (cirka 1.200 kvadratmeter BTA) m.m. Nybygg som skal inneholde bibliotek, spesialrom og ungdomsavdeling. Illustrasjon: Gasa arkitekter / LINK
– Vi har nå lyst ut oppdraget på Doffin, og inviterer entreprenører til å ta kontakt med oss, forteller prosjektleder Andreas Halsebakke i Undervisningsbygg i en pressemelding. Hovseter skole skal utvides fra en U6-skole til en U8-skole, og store utearealer skal oppgraderes. Prosjektet inneholder et bredt spekter av tiltak, og kort fortalt omfatter dette: - Totalrehabilitering av eksisterende skolebygg (cirka 6.700 kvadratmeter BTA), som knyttes til nybygg via gangbro - Nybygg i Hovseterveien 72 (cirka 3.050 kvadratmeter BTA) med spesialutstyrte rom, bibliotek, ungdomsklubb og bokkafé - Oppgradering av Hovseter torg og Hovseterveien - Ny stor skolepark - Riving av to bygg (cirka 1.200 kvadratmeter BTA) m.m. Nybygg som skal inneholde bibliotek, spesialrom og ungdomsavdeling. Illustrasjon: Gasa arkitekter / LINK

Lyser ut stor skolekontrakt i Oslo

Hovseter skole i Oslo skal totalrehabiliteres. I tillegg skal det oppføres et nytt fem-etasjers bygg og etableres et nytt, flott uteområde som også skal være til bruk og glede for områdets beboere.

– Vi har nå lyst ut oppdraget på Doffin, og inviterer entreprenører til å ta kontakt med oss, forteller prosjektleder Andreas Halsebakke i Undervisningsbygg i en pressemelding.

Hovseter skole skal utvides fra en U6-skole til en U8-skole, og store utearealer skal oppgraderes. Prosjektet inneholder et bredt spekter av tiltak, og kort fortalt omfatter dette:

  • Totalrehabilitering av eksisterende skolebygg (cirka 6.700 kvadratmeter BTA), som knyttes til nybygg via gangbro
  • Nybygg i Hovseterveien 72 (cirka 3.050 kvadratmeter BTA) med spesialutstyrte rom, bibliotek, ungdomsklubb og bokkafé
  • Oppgradering av Hovseter torg og Hovseterveien
  • Ny stor skolepark
  • Riving av to bygg (cirka 1.200 kvadratmeter BTA) m.m.

Undervisningsbygg legger opp til digitalt informasjonsmøte torsdag 24. juni kl. 12.00–13.30 på Teams. I tillegg holdes en egen anbudsbefaring på Hovseter skole tirsdag 29. juni kl.12.00–13.30, opplyser byggherren.