Fylkesvei 450 mellom Dalen og Valle i Setesdal skal skredsikres. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen / Vestfold og Telemark fylkeskommune
Fylkesvei 450 mellom Dalen og Valle i Setesdal skal skredsikres. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Lyser ut skredsikringsjobb i Setesdal

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut jobben med å sikre fylkesvei 450 mot snøskred mellom Dalen og Valle i Setesdal. Arbeidet skal være ferdig innen sommeren 2024.

Det skriver Vestfold og Telemark fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkesvei 450 går i over 800 meters høyde på strekningen som skal skredsikres. Det er tre punkter på veien som er spesielt utsatt for skred. Felles for alle disse stedene er at fjellet går tett inn til fylkesveien. For å sikre veien skal en stor del av Lauvåsen i Agder sprenges vekk.Skjæringen vil bli om lag 15 meter inn fra veien, slik at veggen som blir stående igjen blir over 30 meter høy, skriver fylkeskommunen.

Totalt skal rundt 70.000 kubikkmeter fast fjell sprenges ut av Lauvåsen. Mesteparten av denne steinen skal brukes til å bygge opp ny vei forbi de to skredutsatte stedene Voilen og Ullsteinane, heter det i pressemeldingen.

Naturstein fra fjellskjæringen skal også benyttes til å bygge opp to fangvoller som blir på til sammen 6.500 kvadratmeter. Vollene skal bygges der hvor veien går i dag, når skred kommer vil snøen bli fanget opp av vollene. Vollene blir seks meter høye.

Avgjørelsen av hvem som blir tildelt kontrakten blir, ifølge fylkeskommunen, tatt i løpet av de første månedene av 2022. Selve arbeidet skal begynne kort tid etter kontraktinngåelsen, og veistrekningen skal være ferdig utbedret innen sommeren 2024, heter det i meldingen.