Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen

Lyser ut kjempekontrakt i Trøndelag

Kontrakten om bygging av åtte kilometer ny E6 lyses snart ut.

Det varsler Statens vegvesen i enpressemeldingpå sine nettsider.

Kart: Statens vegvesen

E6 sør for Trondheim skal, ifølge meldingen, bygges om til stamveistandard med fire felt og toplanskryss fra Jaktøya i Melhus til Sentervegen i Tillerbyen. Utbyggingen er planlagt ferdig i løpet av 2018.

– Kontrakt for hele strekningen blir lyst ut i juni/juli, og vi regner med å ha på plass en entreprenør som kan starte bygging på slutten av året, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Dette blir en av de største veikontraktene Statens vegvesen noen gang har hatt i Midt-Norge.

Dette skal bygges:

  • Åtte kilometer firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • Lokalveier

I kontrakten inngår:

  • Omfattende stabiliseringstiltak på grunn av kvikkleire
  • Fjerning av 500.000 kubikkmeter myr fra Heimdalsmyra
  • Masseflytting av leirmasser innenfor anleggsområdet
  • Betongkonstruksjoner; bruer, underganger, viltovergang og bekkekulverter

Forberedende arbeid til ny jernbanebru, samt bygging av jernbanebru, blir, ifølge pressemeldingen, utført i egne entrepriser. Tilbud til gående og syklende er under bygging i Heimdalsvegen, og blir ferdig høsten 2015.

– Det er bra at vi nå har fått finansieringen i orden slik at vi kommer i gang med andre byggetrinn for E6, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Første byggetrinn, E6 Sentervegen - Tonstad, ble tatt i bruk i oktober 2013.

Statens vegvesen skal bygge ut E6 mellom Tillerbyen og Melhus, mens det nye veiselskapet får ansvaret for E6 Melhus - Ulsberg.