Ill. Rogaland fylkeskommune
Ill. Rogaland fylkeskommune

Lyser ut arbeidene i Åkra sentrum på anbud

Rogaland fylkeskommune lyser ut jobben med å bygge nye veier i Åkra sentrum.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Karmøy kommune og blir finansiert av Haugalandspakken.

— Vi får nye veiløsninger øst for fylkesvei 547. De nye veiene kommer til å knytte sammen den nordlige og den sørlige delen av Åkra, slik at lokal biltrafikk i framtida slipper å bruke fylkesveien, forteller prosjektleder Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune til fylkeskommunens nettsted.

Kalkvik regner med mindre trafikk på deler av fylkesveien gjennom sentrum.

— Vi bygger nye og gode, trafikksikre løsninger for myke trafikanter mellom områder med handel, turløyper, skoler og offentlige institusjoner.

Arbeidet i Åkra sentrum omfatter bygging av ny rundkjøring, ny vei mellom sentrum og Tostemvegen. Samlet veilengde inkludert alle sideveier er rundt 1,5 kilometer.

I tillegg blir dagens kryss i sentrum bygd om til rundkjøringer. Mellom rundkjøringen i Åkra sentrum og Tostemvegen ved Årsvollåna skal entreprenøren som vinner konkurransen bygge ny lokalvei med ny rundkjøring for å koble sammen tilførselsveiene og tilkomsten til Coop-tomta. I tillegg blir Engveien forlenget og koblet til den nye lokalveien.

Karmøy kommune bygger, i tillegg til nye veger, nye anlegg for vann og avløp.