Lysaker Park

Lysaker Park

Sted: Professor Kohtsvei 9, Lysaker

Prosjekttype: Hovedkontor for Storebrand

Totalkostnad: 726 millioner kroner

Bruttoareal: 55.000 kvm

Byggherre: Storebrand Livsforsikring v/Storebrand Eiendom AS

Prosjektledelse: Skansen AS v/Arne Rønning

Byggeledelse: Skansen AS v/Jan Solberg

Arkitekt: Link Signatur

Landskapsarkitekt: Link Landskap

Rådgivere: RIB, bygningsfysikk, samferdsel, logistikk, miljøsanering, risikoanalyse: Rambøll - RIV: Deltatek og Hjellnes Consult og Evensen Rør (sprinkler) - RiE og RiBr: Norconsult - RIAku: Brekke & Strand Akustikk - Miljøteknikk: Hambra - Energi og dagslys: Espensen Consulting Engineers - Oppmåling: Solli & Hoff Oppmåling - Infrastruktur: Infratek Røranlegg: Andenæs VVS - Ventilasjon: Haaland Klima og Randem & Hübert - Elektro: Bravida

Side-entreprenører og leverandører: Riving: Veolia Miljø - Grunnarbeid og plasstøpt betong, prefab stål og betong, fasade 1 inkl.vindu, takarbtømrer, og mur-, puss- og flisarbeider: AF Scandinavia - Glass, fasade 2 og tak: EMa Glass - Taktekking: Icopal Tak - Solavskjerming: Colt Norge - Øvrig ute- og innvendig solavskjerming: Vental - Brannisolasjon og -tetting: Byggimpuls - Flytsparkling av dekker: Gjøvik Gulvavretting - Lev. fasadesystem: Rescon Mapei - Stål- og metallarbeider: Midthaug Oslo og Akershus - Tømrerarbeider og innerdører tre/stål: Noveta - Systemvegger: Bosvik - Innvendige fasader: Profilteam - Systemhimling: Acusto - Lås og beslag: Møller Undall - Snekkerarbeider: Hoff Snekkerverksted - Parkett: ParkettPartner - Installasjonsgulv: InterfaceFLOR - Datagulv: Sana Bygg - Brannporter i stål: Ulefos Bruk - Røykgardiner: Vental - Ledd- og garasjeporter: Crawford Norge - Heiser: Kone - Røykluker: u/EMA: Bramo Glass og Klima - Malerarbeider/myke belegg: Malermester Buer - Kantinekjøkken: Myhrvold Storkjøkken - Skilting: ElektroVakuum - Rister og matter: Gjersøe og Partnere - Garnityr: Shelby Teknikk - Kjerneboring: Mimax - Utomhus: Steen & Lund - Gardiner: NOMA Interiørtekstiler

Et kvalitetsprogram med miljø og energi i fokus har gitt Storebrand et totalrehabilitert hovedkontor som tilfredsstiller B-kravet innen energimerke-ordning.

«En forbilledlig transformasjon» uttalte juryen som nylig tildelte Lysaker Park den høythengende City-prisen. Til å gjennomføre byggprosessen valgte Storebrand byggherre-styrte side-entrepriser.

– Det er ganske opplagt at Storebrand ikke hadde klart å gjennomføre byggesaken innenfor tids- og kostnadsrammene, hvis man ikke hadde valgt en gjen-nomføringsmodell med byggherrestyrte side-entrepriser med parallell prosjektering og bygging, sier prosjektleder Arne Rønning i prosjekt – og byggelederfirmaet Skansen AS. Han innrømmer at det har vært en tøff utfordring.

– Vi skulle sette oss inn i dette enorme komplekset som er bygget i forskjellige epoker med manglende as built-tegninger og måtte måle opp alt på nytt. Skulle man tenkt seg dette prosjektet komplett ferdig prosjektert, så kontrahert og bygget hadde det gått et år til. At man tok sjansen å sette i gang så raskt med det man hadde prosjektert til da, og hadde en parallellitet i prosjektering og bygging, har ut fra mitt ståsted vært den desidert største utfordringen i prosjektet.

Summa summarum er det denne modellen som har ført til at vi har maktet oppgaven. Totalentreprise på et så komplisert prosjekt er nesten umulig.

Storebrand vurderte først en samspillmodell, men vurderte det etter hvert dit hen at faren for solospill i stedet for samspill var overhengende, påpeker han

B-krav
Rønning forteller at den eldste delen av det tidligere Aker Kværner-bygget er totalrehabilitert med energiforbruk på 106 kWh/kvm/år, mens den 12 år gamle nyere delen som er minst rehabilitert ligger på 140 kWh. Snittet gjør at man oppnår 116 kWh/kvm/år i netto energibehov (ihht NS 3031) i snitt, 117 kWh/kvm/år i levert energi og tilfredsstiller da B-kravet med god margin. De beste vinduene har en U-verdi på 0,8 med lav lydgjennomgang.

Det er ingen steder i bygget der man kan høre trafikken fra E18, sier han og tilføyer at det hele tiden har blitt regnet i kroner og øre, hvor man med størst effekt skulle legge pengene, og hvor store investeringer som måtte til for å klare B-kravet.

– Deler av det nyeste bygget var av altfor dårlig kvalitet. Det ble oppdaget feil i bærende konstruksjoner som stoppet produksjonen og store gulvarealer som var i ferd med å bryte sammen. Veritas ble leid inn og kom med en ganske knusende rapport på blant annet sveiseskjøter, som måtte forsterkes Vi har måttet skifte mye, mye mer enn vi hadde tenkt å gjøre på et 12 år gammelt bygg, innskyter utbyggingsleder Jan Solberg, Skansen AS.

Transportveier
De 1540 ansatte i det over 500 meter lange bygget deler en stor kantine.

– For at de ansatte ikke skal gå gjennom arbeidsplassene til hverandre, ble det lagt stor vekt på gode horisontale transportveier som er løst på en elegant måte med bruløsninger og egne transportsoner. Man går ikke gjennom andres arbeidssoner for å komme fram til kantinen, men gjennom kaffepausebarer og haller.

Det er lagt stor vekt på akustikken i kantinen, der lyden er meget dempet med blant annet møbelføtter som ikke skraper i tregulvet. Alle ansatte inklusive toppsjefene sitter i landskap.

De som sier at de ikke klarer mange mennesker rundt seg eller er avhengig av helt stille arbeidsmiljø er plassert på rolige plasser, opplyser Rønning.

Kvalitetsprogrammet
Kvalitetsprogrammet ble laget tidlig, og har vært et aktivt program gjennom hele prosessen. Programmet har konkrete målsetninger innenfor de fem valgte hovedområdene: miljø, komfort, robusthet, universell utforming og arkitektur.

Prosjektledelsen har rapportert tilbake til Storebrand ca hver annen måned på status for oppfølging av kvalitetsprogrammet. Rådgiver sivilingeniør Katharina Bramslev i prosjektledelsen, har hatt det overordnede miljøansvaret for oppfølging av kvalitetsprogrammet, derunder målsetninger for energibruk, miljøriktig valg av materialer og oppfølging av kildesortering.

– Vi så på et bredere miljøperspektiv enn bare energi. Vi vurderte også hvor mye det var smart å rehabilitere, ut fra en miljøbetraktning har hele tiden prøvd og tenke optimalt med redusert energibruk og miljøbelastning.

Vi fant ut at det var lite å hente på etterisolering av eksisterende vegger, sammenlignet med andre tiltak for eksempel på teknisk side, forteller Bramslev og fortsetter: Vi jobbet også meget bevisst med å få ned kjølebehovet, blant annet med den utvendige solskjermingen. Poenget var å holde varmen ute, men samtidig slippe lys inn og gi utsyn.

Godt dagslys inne gir igjen redusert behov for kunstig belysning. Det har dette prosjektet klart meget bra. Det er montert delvis transparente glasslameller som snur seg etter sola. Når solen lyser rett på fasaden, ligger lamellene i flukt med fasaden, hindrer blending, men gir et diffust lys inn i rommet.

I og med at Storebrand på et tidlig tidspunkt bestemte seg for å skifte ut pc-ene, hadde man muligheten til å høste fordelene av å kunne kjøpe energieffektive pc-er. Man ble også bevisst på å slå av pc-ene utenom brukstiden. Summen av tiltak for å redusere kjølebehovet, gjorde at man klarte å redusere kjølingen til en tredjedel av det som er vanlig i kontorbygg i dag. Storebrand var dessuten villig til å akseptere at det ble inntil 80 timer med temperaturer over 26 grader i løpet av året. Mange av disse timene faller dog i juli måned, når folk har ferie, på ettermiddagen eller har gått hjem fra jobben. Der ligger også noe av besparelsen på energisiden. Det er innenfor Arbeidstilsynets forskrifter, understreker Bramslev.

Svanemerkede varer
Hun tilføyer at ett av målene under miljø og materialer var at det ikke skulle velges materialer med helse- og miljøfarlige stoffer. Dette har framgått av alle beskrivelser både i den generelle teksten og under hver enkelt post. Entreprenørene har måttet levere dokumentasjon for materialene som skulle brukes til godkjenning.

Ifølge Bramslev er Storebrand medlem av Svanens innkjøperklubb og fikk Innkjøperprisen i fjor. De er opptatt av å velge svanemerkede varer, der det er mulig. Vi har valgt svanemerkede treterrasser i Kebony, svanemerket maling i interiør fra Uniproff og noe Flüggermaling som er på vei til å bli svanemerket.

Storebrand har valgt å vente på nye kontorstoler som vil bli de første svanemerkede, når de er ferdige til sommeren. For hvert materialvalg har vi vært gjennom kvalitetskriteriene. Det har vært en lærerik prosess for prosjekterende, for Storebrand, for entreprenørene og for produsentene, påpeker hun.

Sosial dumping
– Byggherren har vært opptatt av å unngå sosial dumping, og vi har kjørt strenge rutiner på at det ikke skulle være arbeidsfolk her som ikke hadde skikkelig betaling eller som bodde under uakseptable forhold. Dette ble spesielt tatt opp av konsernsjef i Storebrand Idar Kreutzer, og han ville ha dokumentasjon på hvordan vi fulgte opp dette. Dette er første gang vi har opplevd har kommet fra toppledelsen. Det skal byggherren ha stor anerkjennelse for, samstemmer de to.

Tekst: Anne-Beth Jensen. Foto: Jiri Havran


Flere prosjekter