Luranetunet

Tor Inge Døsen fra Os kommune og Thomas Jordal fra Consto Bergen viser hvor store beboerrommene er.

Consto Bergen har bygget ut Luranetunet sjukeheim i Os med 60 nye sykehjemsplasser og 36 demensboliger. I gårdsrommet mellom ny og eksisterende del er det bygget en tropehage på 1.300 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Hauge, Os

Prosjekttype: Nybygg, sykehjemsfløy og tropehage

Kontraktssum uten merverdiavgift: 170 millioner kroner

Bruttoareal: 9.300 kvadratmeter

Tiltakshaver: Os kommune

Totalentreprenør: Consto Bergen

Arkitekt: SE Arkitektur

Arkitekt anbudsgrunnlag: HLM Arkitektur

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIB: Node l RIBG: Sweco l RIV: Structor Bergen l RIE, RIAku og RIGeo: Multiconsult l RIBr: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Himlinger/systeminnredninger: Inn AS l Oppmåling: Skanska Survey l Grunnarbeider: Dale Entreprenør l Anleggsgartner: Svein Boasson l Ferdigbetong: Brødrene Borgen l Trappeelementer: Nobi Voss l Betongsaging/kjerneboring: Brødrene Ulveseth l Gulvstøp/tynnavretting: Hummervoll l Stålarbeid: Johs Sælen & sønn l Limtredragere: Norsk Limtre l Taktekking: Protan Entreprenør Hordaland l Glasstak: UBA l Vinduer: Nordan l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Aludører: John Holvik l Blikkenslager: Os Blikk l Tømrer: Vestafjell l Spiler: Meta l Maler og gulvlegger: Malermester Torgersen l Flislegger: Stor-Bergen mur og flis l Rørlegger: Skåtun Rørleggerforretning l Elektro: GK Elektro l Ventilasjon: Teknisk Entreprenør Vest l SD-anlegg og byggautomasjon: GK Inneklima l Heiser: Scan Heis l Sengeheis: Etac l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Låsservice og Dormakaba Norge l Adgangskontroll: Certego l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken l Byggevarer: Neumann Bygg og Optimera

Tiltakshaver for utbyggingen er Os kommune. HLM Arkitektur tegnet anbudsgrunnlaget, mens SE-Arkitektur har detaljtegnet prosjektet. Arbeidene er utført i totalentreprise. Nybygget har et samlet areal på 9.300 kvadratmeter, medregnet tropehagen.

Kontraktssummen er på 170 millioner kroner uten mer-
verdiavgift. Byggearbeidene startet i desember 2015 og ble fullført i november i år.

96 plasser

Den nye delen av Luranetunet har 96 beboerrom (60 sykehjems-
plasser og 36 rom for demente), alle i enerom på 28 kvadrat-
meter. Beboerne er fordelt på seks avdelinger og vil vanligvis bo i grupper på ti personer. En av avdelingene er beregnet på demente beboere. Såpass store grupper gjør det ifølge byggherrerepresentant Tor Inge Døsen enklere å skaffe vikarer ved sykdom blant de ansatte.

Luranetunet ligger luftig til oppå et høydedrag rett øst for Os sentrum. Fra rommene i øverste etasje er det flott utsikt over Bjørnefjorden. Det er også bygd romslige fellesstuer, kjølerom for mat, kjølerom for skittent tøy og bårerom i den nye delen. Nord for sykehjemmet er det opparbeidet en ny parkeringsplass med 46 biloppstillingsplasser.

Arbeidsgruppe

Døsen forteller at det var lite bruk av rådgivere i tidligfase.

– Vi satt gjennom trekvart år i 2014 med enhetsledere, fem-seks avdelingsledere, verneombud og tillitsvalgte. Mye av romprogram og funksjonsbeskrivelse er hentet fra den gruppen. Vi er veldig krye av at vi har kompetanse innomhus på hvordan sykehjem skal være bruksmessig, sier Døsen.

Prosjektleder Thomas Jordal i Consto Bergen sier at denne arbeidsgruppen klarte å formulere drømmen sin og ble en suksessfaktor i prosjektet.

– Det er viktig å bruke modningstid slik at alle blir sidestilte i problemforståelsen. Vi gikk bevisst ikke for fort frem i begynnelsen. Resultatet har blitt et bygg både byggherren og brukerne er fornøyd med og der kostnadene er holdt på et lavt nivå. Pårørende og delaktige entreprenører er til dels overgitt og veldig fornøyd når de ser bygget, sier Jordal.

Tropehagen

Den nye delen har L-form og ligger mot to eksisterende fløyer. Sammen danner de et kvadratisk gårdsrom der tropehagen på 1.300 kvadratmeter ligger.

Prosjektleder Jan Sverre Nesbø i Anleggsgartnermester Svein Boasson forteller at den inneholder cirka 1.700 planter, fordelt på 40 planteslag, blant annet palmer, bananer og sitroner. Plantene er fra Afrika og middelhavsområdet. Hagen rommer også en karpedam på nesten 30 kvadratmeter med fargerike japanske koi, gangstier, sittegrupper, belysning og et to etasjes bygg kalt Diamanten, som skal brukes til møter og sammenkomster av ulike slag. Bygget har adkomst fra hagen og via gangbru fra andre etasje i tilliggende fløy. Hagen har et stort glasstak og vil ha en temperatur fra 12 til 26 grader Celsius.

Tropehagen skal være til rekreasjon for beboere (særlig for demente), ansatte og pårørende og det vil tidvis være underholdning i hagen. Ifølge Døsen blir det kjekkere å gå på besøk for pårørende når man kan være i hagen.

Nesbø sier at Anleggsgartnermester Svein Boasson har en avtale om å være med de første årene og se til at plantene vokser og trives.

– Den første utfordringen blir å få til rett mengde lys. Vi kan øke lysmengden hvis det blir nødvendig. Så langt ser planere ut til å trives og har begynt å rote seg, sier Nesbø.

Vest for den nye delen av Luranetunet er en sansehage på nærmere 1.200 kvadratmeter under opparbeiding. Den får blant annet gangløype, et lysthus, beplantning og to drivbenker med glass.

Rett varmetap

Jordal i sier at oppføringen av bygget har gått bra.

– Vi var litt usikre på hvordan Tropehagen skulle bli med tanke på varmetap. Vi må slippe ut nok varme for at snøen smelter på glasstaket, men vi må samtidig holde på temperaturene som er oppgitt inne i hagen, sier Jordal.

Synliggjør en ny tid

Arkitekt Wenche Salbu i SE-Arkitektur forteller at Nye Luranetunet er lokalisert på tidligere uteareal for omsorgssenteret, og består av to fløyer i tre etasjer som naturlig kobler seg til eksisterende omsorgssenter og danner et innelukket atriums anlegg/hage.

– Denne hagen har fått glasstak og er blitt et klimatisert uteareal og omtales som Tropehagen. I tillegg er det blitt tilrettelagt for ny resepsjon/administrasjonsdel og dagsenter. Dagsenteret og ny resepsjon har tilpasset seg mer til eksisterende situasjon, mens tilbygget rundt den nye Tropehagen har fått et enkelt uttrykk og synliggjør en ny tid og et nytt byggetrinn. Fasadene mot det fri er delt horisontalt med en platekledning i varierende farge i første etasje, mens andre og tredje etasje har fått sortbeiset liggende trekledning. Som et innslag er det lagt inn felt med platekledning mellom noen vindusfelt i trekledningen for å visuelt bryte opp bygningskroppen. Ved balkonger er det valgt stående trekledning, sier Salbu.

Fasaden inn mot Tropehagen har samtidig som å gi et preg av yttervegg, også som intensjon å skape en varm og god følelse. For å gjenspeile det arkitektoniske uttrykket på byggets utvendige fasader er det også på fasader mot Tropehagen vist et horisontalt skille i materialoverflate. Første etasje på nybygget samt deler av eksisterende fasader har fått en spilekledning med gode akustiske egenskaper, mens det i andre og tredje etasje på nybygget er benyttet plater av hvitpigmentert bjørkefiner. I kontrasten til beplantning, miljø og glasstak i Tropehagen, gir det store volumet en unik følelse og brukbarhet til Nye Luranetunet og deres beboere.

I situasjonen som oppstår med å bygge en Tropehage, oppstår det noen bygningsfysiske momenter som skal ivaretas. SE-Arkitektur har utarbeidet et premissdokument for Bygningsfysikk, og her fremkommet en del problemstillinger som blant annet omfatter eksisterende bygg. Lys-innslipp på beboerrom og fellesstuer, lufting av en yttervegg som nå får et tropeklima, høy luftfuktighet samt overgang mellom ny konstruksjon og eksisterende situasjon.

– For å oppnå dagens krav til kontrast mellom dør og vegg er det ikke mulig at dør og vegg har tilnærmet lik farge som utført i eksisterende bygg. Det er samtidig brukt en fargekoding i nybygget for gjenkjenning og identifisering for å gjøre det enklere for beboere og ansatte å orientere seg i bygget. Tilfeldige benker er lokalisert i korridorer mot tverrvegger og de samme tverrveggene har vi fargesatt for angi endring av bredde i korridor/hindring i korridor. Vegger med dør i korridor (skillevegger mot fellesareal) er markert og fargesatt, sier Salbu.

Mange fornminner

Luranetunet ligger ved Hauge gård øst for Os sentrum. Det er mange fornminner i området, blant annet en 4.000 år gammel åker, den eldste som er funnet i Hordaland. Tomten for nybygget er på cirka fire mål og har fjellgrunn med en til fire meter med jord, leire og steinmasser oppå. En del av tomten er tilbakeført til opprinnelig utmark.

I grunnen under nybygget ligger det plastrør som gir luft til tropehagen.

Nybygget har bærende konstruksjon av plasstøpt betong og noen stålsøyler. Taket er flatt og av betong. Fundamenter er forsterket til en kostnad på 70.000 kroner, slik at det kan bygges på en etasje med 30 beboerrom senere. Fasadene er kledd med trepanel av furu med innslag av sementbaserte plater. Glasstaket i tropehagen bæres av limtredragere.

De fleste gulv har belegg med hulkiler. Det er systemhimlinger i fellesareal og åpne betonghimlinger på beboerrommene.

Alle beboerrom har en skinne som går fra rommet og inn på badet. Det er 2,7 meters himlingshøyde på rommene og 2,4 meter i korridorene. Alle gulv er på samme plan i hver etasje.

Hovedstammen på tekniske føringer er vertikal. Bygget er fullsprinklet og har fullverdig brannalarmanlegg. Det har også landets mest moderne sykesignalanlegg, basert på mobiltelefoner og nettbrett. Alle bad er av typen Banos sykehusbad.

Geovarmeanlegg

Den nye delen av Luranetunet er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med takpaneler i rom og fellesareal og gulvvarme på bad og i tropehagen. Under gulvet i Tropehagen er det 12 borehull som går 250 meter ned i fjellet, der temperaturen er stabil året rundt. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er cirka 100 kWh, noe som plasserer den nye delen av Luranetunet i energiklasse A. Den nye delen har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Drøyt 80 personer deltok i prosjektet da aktiviteten var på topp. Den nye delen av Luranetunet er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter