Lurabyen

På Lura i Sandnes har HENT ført opp første bygge-trinn av Lurabyen, som består av et kjøpesenter med parkerings-
kjeller, et sykehjem og en boligblokk.

Fakta

Sted: Lura, Sandnes

Prosjekttype: Nybygg, kjøpesenter

Kontraktssum uten merverdiavgift: 575 millioner kroner

Bruttoareal: 34.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Lurabyen Eiendom (kjøpesenter og sykehjem) og Lurabyen Bolig (boligdel)

Total-/hovedentreprenør: HENT

Arkitekt: ARC (kjøpesenter), Rett-Hjem Arkitekter (boligdel)

LARK: Agraff

Rådgivere: RIB, RIE, RIGeo, RIBr: Sweco | RIV: Norconsult | RIAku: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko | Grunnarbeider: T Stangeland | Peling: Seabrokers | Belegningsstein i parkeringskjeller: Lintho Steinmiljø | Betongarbeid: SV Betong | Ferdigbetong: Velde og Sola Betong | Plattendekker og sjakter: Conform | Trappeelementer: Conform og Block Berge Bygg | Betongsaging/kjerneboring: Kai’s Betongsaging | Gulvstøp/tynnavretting og parkett: Br Olsen | Smed: SL Mekaniske | Taktekking: Sandnes Tak | Vinduer: Lian Trevare | Solavskjerming: Vental | Ytterdører: RH Prosjekt | Innerdører: Joinex | Blikkenslager: J. Johnsen & Sønner | Rekkverk: Midthaug og Trappeteknikk | Tømrer: Østerås Bygg | Himlinger/systemhimlinger: innomhus | Innredning: Innomhus og Alcamo (ue montasje for Hole Glass) | Maler: Lund & Vaaland | Teglforblending: Murmester Heskje | Rørlegger: Bravida (tidl HS:Vagle rør) | Elektro: Bravida (tidl HS:Vagle elektro) | Ventilasjon: Stavanger Klima | Heis og rullebånd: Starlift | Branntetting: Lilleland | Branngardiner: BVS | Lås og beslag: Marvik | Storkjøkken: Norrøna | Stillas: Ramirent | Byggevarer: Optimera | Maskinutleie: Naboen | Gulvvask: ProClean | Transport og mottak byggavfall: Westco | Moduler boligblokk: Kegesa | Lev vaskemaskiner til sykehjem: IPSO | Bad til sykehjem: Bano | Porter og rullegitter: Sikrer | Lev lekebolge på tak: Uniqa | Kjøkken i sosiale soner i sykehjem: Sigdal | Skyvedører: SECA solution | Kebony: Kebony Norge

Sykehjemmet og boligblokken ligger på taket av kjøpesenteret og det skal bygges tre blokker til, to av dem skal romme boliger, den tredje enten boliger eller et hotell.

34.000 kvadratmeter

Tiltakshaver for kjøpesenteret og sykehjemmet er Lurabyen Eiendom, mens Lurabyen Bolig er tiltakshaver for boligblokken. Arc Arkitekter har tegnet kjøpesenter og sykehjem. Rett-Hjem Arkitekter har tegnet boligblokken. Prosjektet er ført opp i totalentreprise av HENT. Kjøpesenteret har et areal på 24.000 kvadratmeter, medregnet en parkeringskjeller som utgjør halve arealet. Både boligblokken og sykehjemmet har et areal på 5.000 kvadratmeter. Samlet entreprisekostnad for prosjektet er 575 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggestart var i mai 2015. Sykehjemmet ble overlevert 2. januar i år. Kjøpesenter og boligblokk ble fullført i henholdsvis mai og april i år.

Produksjonssjef Jimmy Quist i HENT forteller at kjøpesenteret rommer 11 butikker og spisesteder. De største arealene har Rema 1000, Jula og Nille. Kjøpesenteret har 90 prosent utleiebart areal. Parkeringskjelleren har 380 biloppstillingsplasser. Lurabyen ligger nær E39 og Rv44 og Kvadrat kjøpesenter. Kundene vil komme fra Lura, Sandnes, Sola og Stavanger.

63 sykehjemsplasser

Sykehjemmet skal drives av Sandnes kommune. Det har tre etasjer med 21 beboerplasser i hver etasje og en etasje med aktivitetssenter. Det er tre bofelleskap i hver etasje med felles stue, spiserom og kjøkken. Øverste etasje er en demensavdeling.

Boligblokken har fem etasjer og rommer 42 leiligheter med størrelse fra 50 til 100 kvadratmeter. Alle leilighetene har egne terrasser eller balkonger, mange av dem er innglassede. Både sykehjem, boligblokk og kjøpesenter har universell tilgjengelighet.

Modulbygg

Daglig leder Geir Søbstad i Rett-Hjem Arkitekter forteller at utgangspunktet var å tegne to like svalgangsbygg i fem etasjer med et sykehjem som nabo i øst og en svært rigid reguleringsplan. I tillegg var plassering vertikal kommunikasjon (heis) i hele prosjektet inkludert kjøpesenteret, bestemt på forhånd.

Søbstad sier at fasadeuttrykk ble holdt enkle med basis i et lyst og transparent Skandinavisk uttrykk, uten å oppnå monotonitet i et stramt formspråk.

– Med dette som bakteppe valgte vi tre hovedfarger og tre hovedmaterialer. Glass, fibersement og trekledning skal kontrastere, men samtidig, gjennom samspill, dele bygget inn i mindre volumer for å gi inntrykk av et mindre totalvolum. Materialvalgene er delvis inspirert av det underliggende kjøpesenteret og sykehjemmet i øst. Svalganger er tegnet ut i enkle geometriske former for å skape bevegelse og liv i fasadene. Gjennom utkraginger og effekter med glass og spiler på svalgangsfasader, muliggjør dette bruk av området som private balkonger på bygget østside. I tillegg som møteområder for sosialt samvær med naboer. Svalgang som ferdselsåre er omstridt. Denne kommunikasjonsformen i dagens blokkbebyggelser kan med de rette grep erstatte alle de sosiale effektene veita/smuget hadde i de gamle trehus kvartalene. For ytterligere å forsterke byggenes sosiale aspekt, er det etablert et felles oppholdsareal i byggets første etasje ved hovedinngangen, sier Søbstad.

Horisontal kommunikasjon oppe på hoveddekket er løst gjennom internveier og passasjer gjennom bygningskroppen.

– Dette gjelder spesielt for blokk D, som per i dag ikke er bygget. Vertikal kommunikasjon er løst som nevnt ovenfor med heis, men også med trapper på byggets sør/vestlige hjørne, sier Søbstad.

Sansehage

Utfordringen på østsiden av den ferdigstilte blokken var nærheten til sykehjemmets sansehage. Sansehagen krever i stor grad uforstyrrede arealer. Brukerne har delvis svært redusert stedsans og kan lett forstyrres på sin ferd, av lyder og bevegelser nært opp til sansehagen. Dette er løst gjennom beplantning og fysiske skiller mellom boligbebyggelsen og hagen. Reduksjon av trafikkstøy er ivaretatt med fysisk støyskjerming, strategisk plassering av boder mot nord og innglassing av balkongarealer.

Rett-Hjem Arkitekter har spesialisert seg på prosjektering av modulbygg i tre. Dette gir store positive effekter på miljø/bærekraft, vektreduksjon, rent tørt bygg-prinsippet, svært redusert byggetid og redusert byggekostnad.

– Utfordringen ligger i stor grad på materialvalg og estetisk utforming av fasadene. Modulbygg har også en viss avhengighet til begrensning av modulbredder. Vi mener å ha løst denne utfordringen i samspill med en utbygger som forstår viktigheten av det estetiske, gode og effektive planløsninger, samt et svært godt samarbeid med Sandnes kommune, sier Søbstad.

Kjersti Hilde i ARC Arkitekter forteller at Lurabyen har fått sin orientering etter Stavangerveien i nord og Somaveien i vest. I sør er kjøpesenteret orientert mot et gjennomgående gatetun og torg og friarealet Rundeskogen.

Kvartalet består av en base med kjøpesenter der taket benyttes til boliger, takhager og et nytt bo- og aktivitetssenter. Det er planlagt et hotell eller kontorer mot krysset mellom Stavangervegen og Somavegen.

– Basen er 12.000 kvadratmeter stor og inneholder forretninger. Varemottak er innlemmet i basen og lagt mot Stavangerveien sammen med inn kjøring til parkeringskjeller. Forretninger og innganger er orientert mot torget og gatetunet for å skape aktivitet her.

Trapp

En bred trapp forbinder torget og takhagen. Trappen er skåret inn i volumet og er formet som et sydvendt amfi som inviterer til opphold og aktivitet på fine dager. På bygningens østside er offentlig gang- og sykkelvei integrert i bygningsvolumet. - Gangveien føres over Stavangerveien i ny bro som vil forbinde Lura bydelssenter med boligfeltene som ligger mot Forus, sier Hilde.

Forretningsetasjen er kledd med svart tegl. Trappeamfi, gang- og sykkelvei, hjørner og viktige innganger er trukket tilbake fra fasadelivet. Fasadene har en vertikal vindusrytme slik at det er interessant å bevege seg langs dem.

– Sykehjemmet er organisert innenfor en langstrakt bygningskropp på fire etasjer. Publikumsrettede funksjoner som lobby, stuer og dagsenter ligger med direkte adkomst til en sansehagen på taket av kjøpesenteret. Beboerrommene med fellesstuer og servicefunksjoner er plassert i de tre øverste etasjene. Fasaden er kledd med hvit tegl. Vindusåpninger veksler posisjon mellom etasjene og danner et sammenhengende mønster som repeterer seg over hele fasaden. Balkonger i hver ende av lamellen er tilpasset innenfor samme mønster som vindusåpningene, sier Hilde.

Sykehjemmets første etasje er tilbaketrukket fra det generelle fasadelivet og har kledning av rheinsink med stående falser. Sykehjemmet krager utover basen mot sør og øst. Utkragingen bæres av synlige betongsøyler som er ført ned til gaten. Sykehjemmet har innganger fra gatetun, sansehage og parkeringskjeller. Hovedtrapperommet fører direkte til lobby og resepsjon. Hilde sier prosjektet har hatt en engasjert og dyktig byggherre.

Tomten er ifølge Jimmy Quist cirka 12 mål og bestod av løsmasser. Det er gravd bort cirka 20.000 kubikkmeter som ble kjørt ut fra byggeplassen på 2.000 billass. Dekket i parkeringskjelleren står på 500 betongpeler med gjennomsnitts lengde på 15 meter.

Flotte fasader

Prosjektleder Vidar Hellås i HENT forteller at både kjøpesenteret og blokkene oppå har rektangulær form.

– Blokkene er parallellforskjøvet i forhold til hverandre. Kjøpesenteret har plasstøpte fundamenter og sjakter og prefabrikkerte søyler og hulldekker. Sykehjemmet er plasstøpt, mens boligblokken er bygd opp av 100 moduler produsert av Kegesa i Litauen. Modulene ble sendt sjøveien til Sandnes havn og fraktet med politieskorte til byggeplassen. Monteringen tok 15 netter, sier Hellås.

Både blokker og kjøpesenter har flate, isolerte tak. Både boligblokk, sykehjem og kjøpesenter har påkostede og stilfulle fasader som også er vedlikeholdsvennlige og har lang levetid. Boligblokken har hvite komposittplater og Kebony, sykehjemmet har lys tegl, Kebony og sink, mens kjøpesenteret har mørk tegl, glass, aluminium og sink.

Det er flis på gulvet i kjøpesenteret, flis og belegg i sykehjemmet og parkett og flis i leilighetene. I parkeringskjelleren er det belegningsstein. Kjøpesenteret har spilehimlinger i fellesareal, sykehjemmet har kombinasjon av systemhimlinger og faste gipshimlinger, mens leilighetene har faste gipshimlinger.

Det har ifølge Quist gått med cirka 10.000 kubikkmeter ferdigbetong (B35) i prosjektet. Betongen er fraktet på cirka 1.500 billass.

Ingen fraværsskader

Det er 200 millimeter isolasjon i vegger og i snitt 200 millimeter i tak. Vinduene har en U-verdi på 0,8. Trykktesting av sykehjemmet visert en luftveksling på 0,5. Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføring av kjøpesenter, sykehjem og boligblokk. Sykehjemmet har solavskjerming med utvendige persienner. Sorteringsgrad for byggavfall er 88 prosent. 250 personer var med da aktiviteten var på topp. Lurabyen er ført opp uten fraværsskader.

Takhage

Byggherrerepresentant Olav Sand forteller at Lurabyen er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer og gulvvarme og er basert på fjernvarme. Det er elektrisk gulvvarme på bad i leiligheter og sykehjem. Kjøling av kjøpesenteret skjer via to reversible varmepumper. Rema 1000 butikken varmes opp av overskuddsvarme fra butikkens kjøle- og fryseanlegg. Lurabyen er i energiklasse B. Kjøpesenter, sykehjem og leiligheter har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Både kjøpesenter, parkeringskjeller, sykehjem og boligblokk er fullsprinklet. Områdene rundt blokkene på taket blir en takhage med lekeplass, sittegrupper, beplantning og belysning. Mellom sykehjemmet og boligblokken er en sansehage under opparbeidelse.


Flere prosjekter