Lumber bygg. Foto: Kyrre Sundal / Oslotre AS
Lumber bygg. Foto: Kyrre Sundal / Oslotre AS

Lumber Bygg 4 vant Årets Trebyggeri 2023

Lumber Bygg 4 ble kåret til Årets Trebyggeri 2023 under Byggegallaen onsdag.

Vinneren av Årets Trebyggeri 2023 er et gjennomført innovativt prosjekt i valg av tekniske løsninger i kombinasjon med spennende arkitektur. Prosjektet bruker tre i stor grad, men i godt samspill med andre materialer. Prosjektet har også vist seg økonomisk konkurransedyktig og er prosjektert og bygget på rekordtid, skriver juryen i en pressemelding.

Prisen ble delt ut på Byggegallaen 13. mars, og de tre trebyggene Svalbard Folkehøgskole, Lumber Bygg 4 og «Flishuset» Ørje Brug skole var nominert.

– Som alltid må juryen vurdere mange aspekter for å velge ut de tre nominerte kandidatene, og nominasjonene viser at det er et stort spekter av bygg som kan vurderes til denne prisen. Alle de tre nominerte prosjektene kunne vært vinnere av prisen og viser bredden i trebyggeriet på en veldig fin måte, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus i pressemeldingen.

Vinneren av Årets Trebyggeri 2023 vant prisen for:

  • Innovativ og spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet
  • Bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører
Årets trebyggeri 2023: Lumber Bygg 4, representert av Magnus Homme Jortveit i VEF Entreprenør (bak, fra venstre), Christoffer Imislund i Oslotre, Rune Terjesen i Skeie Eiendom, Tom Bredesen i Skeie Eiendom og Jørgen Tycho (foran). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Årets trebyggeri 2023: Lumber Bygg 4, representert av Magnus Homme Jortveit i VEF Entreprenør (bak, fra venstre), Christoffer Imislund i Oslotre, Rune Terjesen i Skeie Eiendom, Tom Bredesen i Skeie Eiendom og Jørgen Tycho (foran). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Juryens begrunnelkse lyder som følgende:

Lumber Bygg 4

Sted: Kristiansand

Adresse:Lumberveien 27

Prosjekttype: Nærings- og kontorbygg, nybygg

Entrepriseform:Samspillsentreprise

Entreprisekostnad: 74,5 millioner kroner, eks. mva og grunn/kjerne

Bruttoareal: 4065 kvadratmeter, eks. eksisterende kjerne

4530 kvadratmeter, inkl. fellesareal i eksisterende kjerne

Byggeperiode: Mars 2022 – sommer 2023

Ferdigstillelse: 2023

Oppdragsgiver: Lumber Teknopark AS v/ Skeie Eiendom

Entreprenør: VEF Entreprenør AS

Arkitekt, interiørarkitekt og RIBtre: Oslotre AS

«Lumber Bygg 4 er et nærings- og kontorbygg i Kristiansand. Bygget har seks etasjer – en inntrukken førsteetasje utgjør næringsetasjen med fem kontoretasjer over. Lumber-tomten har historisk tilknytning til treindustrien gjennom tømmerdrift og produksjon av kryssfiner.

Bygget er en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er en samvirke-konstruksjon av massivtre og betong som gir effektive etasjeskiller som kan spenne langt, samtidig som det håndterer brann og akustikk. Hjørnesøylene i førsteetasjen er skrå for
å tilpasse for vannledninger og legge til rette for en bedre kjøreadkomst rundt bygget.

Mellom tredje og fjerde etasje har atriumet en interntrapp med bærende vanger i massivtre. Øvre del av trappen ligger an mot en limtrebjelke og nedre del henger i stag. Dette for-hindrer forplantning av vibrasjoner og gir et svevende uttrykk da den ikke berører gulvet.

Det er i prosjektet lagt vekt på en sirkulær og bærekraftig materialbruk, en stor fleksibilitet
i planløsninger, og materialvalg er gjort med tanke på ombrukbarhet. Prefabrikkerte bygningselementer i limtre og massivtre bidro til en effektiv byggeplass som ble ren og
stille med mindre støv og støy sammenlignet med tradisjonelle byggeplasser.

Fasadeelementene består av grønnmalt brannimpregnert trepanel montert på buede lekter, som gir et levende skyggespill i fasaden. Over hvert element er det et rett vannbrett som kaster en buet skygge på panelet. Malingen vil forvitre over tid og etterlate en ferdig grånet trefasade hvor vannbrettet også vil bidra til å gi forvitringen en buet form.

Det er lagt opp til en så utstrakt bruk av eksponert trevirke i interiøret som mulig.
Alle bærende konstruksjoner er eksponert og yttervegger er kledd med hvitpigmentert granpanel.»

Juryen har bestått av:

  • Birgitte Skjerve, MMW Arkitekter
  • Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
  • Audun Øvrum, Treteknisk
  • Arve Brekkhus, Byggeindustrien
  • Aasmund Bunkholt, TreFokus

Til informasjon er Byggeindustriens utgiver Bygg og Anlegg Media AS, og deres eier EBA, arrangører av Byggedagene. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.