Luftkvaliteten i 2019 var bedre enn på mange år

Luftkvaliteten var bedre enn på flere år i fjor, og det var ingen overskridelser av grenseverdiene for svevestøv eller nitrogendioksid.

Det var bare to overskridelser av grenseverdier for luftkvalitet i fjor, begge knyttet til industrivirksomhet, opplyser Miljødirektoratet.

Ifølge de endelige måledataene for luftkvaliteten i Norge i 2019 var det for første gang på mange år ingen overskridelser av grenseverdiene for svevestøv eller nitrogendioksid.

– Det er gledelig å se at 2019 også var et år med relativt bra luftkvalitet. Det er fint at flere i utsatte grupper ikke trenger å bekymre seg for å gå ut, og at arbeidet for å forbedre lufta gir resultater, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Samtidig var det to kommuner som i 2019 overskred det nasjonale målet for svevestøv. Dette gjelder Oslo og Kristiansand. Åtte kommuner overskred det nasjonale målet for fint svevestøv. Her er både utslipp fra vedfyring og eksos viktige kilder.

– Det er viktig at vi ikke tror at jobben er ferdig gjort, men at det gode arbeidet med tiltak for å bedre luftkvaliteten fortsetter, sier Hambro.