LPO arkitekter og Tvinn Solutions inngår samarbeid. Foto: LPO
LPO arkitekter og Tvinn Solutions inngår samarbeid. Foto: LPO

LPO arkitekter og Tvinn Solutions inngår ombrukssamarbeid

LPO arkitekter inngår et partnerskap med Tvinn Solutions som utvikler digitale løsninger for formidling av- og prosjektering med ombruksvarer.

– Dette partnerskapet vil skape forutsetninger for å virkelig kunne prosjektere med ombruksmaterialer, og LPO arkitekter er begeistret for å bidra som en av de utvalgte strategiske samarbeidspartnerne i dette ambisiøse prosjektet, sier Christian N. Madsen, daglig leder i LPO i en pressemelding.
Brede Stokland, arkitekt og daglig leder i Tvinn Solutions, har lenge hatt et ønske om å øke ombruksgraden av materialer i nye byggeprosjekter, men hans erfaring har vært at det er utfordrende å få til i praksis.

Med det nye kravet om å foreta ombrukskartlegginger av rivningsklare bygg (trer i kraft 1. Juli 2023), vil arkitekter nå kunne motta store mengder data om potensielle ombruksmaterialer som kan prosjekteres inn i nye bygg.

– Tvinn digitaliserer og tilgjengeliggjør denne dataen direkte i BIM, for å komplimentere arkitektens arbeidsmetodikk og med det senke terskelen for å velge brukte fremfor nye materialer, sier Stokland i samme melding.

 Hvis LPOs arkitekter skal lykkes med å ta i bruk og prosjektere inn ombrukte materialer, må de kunne finne og bruke objektene i BIM-programvare. Vi må i større grad begynne å designe på bakgrunn av hva som finnes i eksisterende kretsløp, fremfor hva som kan produseres. Videre må vi ha kontroll på mengder, tilgjengelighet og reserveringsprosesser, Legger Madsen i LPO til.