Lovord om Annette Thommessens Plass

”Alle” var fornøyd da Annette Thommessens Plass ble overlevert til byggherrene Oslo Z (Entra Eiendom) og Rom Eiendom nylig - ikke minst datter og datterdatter av Annette Thommessen.

Landskapsentreprenør Braathen Landskap og landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim fikk mye ros for prosjektering og utførelse.

Initiativtaker til og daglig leder av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) fra 1984 til sin død, Annette Thommessen har fått sin plass beliggende mellom Skatt Øst og Oslo Z som blant annet huser Politiets utlendingsenhet på nordsiden av den nye gang- og sykkelbrua over Oslo S, Almenningsbrua, som åpner i april neste år.

- Dette er en plass som skal tåle veldig mye trafikk slik at vi trenger store flater, og da blir det mange harde materialer, fortrinnsvis kinesisk granitt, sier landskapsarkitekt Jostein Bjørbekk i Bjørbekk og Lindheim. -Vi fant ut at vi kunne myke opp litt ved å legge inn dekorelementer, som er veldig små, men som ”slår” litt. Fargene er innbrent i en emaljeprosess som en liten hyllest til den fargerike NOAS-direktøren, sa Bjørbekk.

Han betegner plassen som landingspunktet for kommunikasjonen fra Bjørvika. - Det er de lyse effektene i plassgulvet som tar imot folk, enten man tar snarveien ned med trappa eller følger rampen rundt Oslo Z-bygget.

Formmessig er det mange vinkler både vertikalt og horisontalt. Litt av det har vi tatt igjen i elementene på plassen. For eksempel i den grønne plenen som er en oppholdsplen, som vi ser for oss skal bli full av folk og er for alle, sier Bjørbekk.

For driftsleder Aslak Østvaag i landskapsentreprenør Braathen Landskap har grunnarbeidene vært den store utfordringen med grunnforhold av blåleire. – Vi måtte forsterke grunnen, så den kunne tåle de tunge granittelementene. Selve leggingen av elementene gikk greit, selv om det var et intrikat mønster i forlengelsen av trappa ned fra Almenningsbrua, sier han og berømmer det gode samarbeidet med byggherre og landskapsarkitekt.

Når forbindelsen til Bjørvika blir etablert i april neste år blir prosjektet overlevert Oslo kommune, Samferdselsetaten.