Lovisenberg diakonale sykehus – nybygg for psykisk helsevern

DCIM\100MEDIA\DJI_0263.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0275.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0289.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0256.JPGDet er Petter Bogen arkitektkontor som har tegnet bygget. Foto: Trond JoelsonNede fra høyre; byggherreombud Jon Beck (Bygganalyse), arkitekt Petter Bogen (Petter Bogen arkitektkontor), prosjektleder Lisa Granli (Consto), Fanny Sæthre, som har representert brukergruppen på vegne av byggherren (ansatt i Metier/OEC). Bak til venstre; Knut Erik Balke (Bygganalyse), Jorunn Olstad (rådgiver psykiatrisk klinikk-ledelse) og Ingrid Lange (seksjonsleder LDPS døgnbehandling).

Med fullføringen av nybygget for psykisk helsevern er en omfattende utbyggingsperiode på Lovisenberg Diakonale sykehus over. Consto Eide har stått for hele denne utbyggingen, og overleverte det nye psykiatri-bygget tre dager før tiden.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Psykiatribygg

Byggherre: Diakonissehuset eiendomsstiftelse

Byggherrerepresentant: Bygganalyse

Arkitekt: Petter Bogen Arkitektkontor

Kontraktsum: 340 millioner kroner (eks. mva.)

Totalentreprenør: Consto Eide

Interiørarkitekt: Nordic – Office of Architecture

Rådgivere: RIB, RIVA, RIG, RIByFy, RIAku, RI Miljø: Sweco Norge l RIBr: Brannrådgivning Sør-Øst l RIV: Erichsen & Horgen l RIB Stål: WSP Engineering l RIB Betong: Spenncon

Underentreprenører/leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Nordby Maskin l Peling/spunting: Kynningsrud Fundamentering l Oppmåling: Oslo Oppmåling l Rørlegger: GK Rør l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: Gardermoen Elektro l Lev. og mont. Stålkonstruksjoner, trapper og rekkverk samt mont. prefab: Åkrene Mek l Lev. prefab: Spenncon l Sprutbetong: Østlandske Sprøytebetong l Skallelementer betong: Buskerud Betongvarefabrikk l Gulvavretting: Thunberg Entreprenør l Klimavegger: Econdo Production l Badekabiner: Probad l Fasadepuss: Luma l Flislegging: Leif Runars l Maler: Bohlin l Gulvlegging: Slettvold l Heiser: Orona l Glassfasader: Norske Metallfasader l Solskjerming: Lunex l Taktekking: Nortekk l Maskiner og utstyr: Naboen Utleie Oslo l Blikkenslager: Follo Tak og Vedlikehold l Byggevarer: Gausdal Landhandleri l Dører: Optimera l Kjøkken og div.: Sentrum Bygg l Sportsgulv: Gulv og takteknikk l Glassrekkverk og rekkverk på tak: CreoNordic l Kjølerom/fryserom: Huurre l Branntetting: Firesafe l Glassvegger/-dører: Bosvik l Himlinger: Bærum Byggmontering l Vinduer: Venta Windows l Tømrerarbeid: Østerås Bygg

I løpet av få år er kapasiteten på Lovisenberg Diakonale sykehus på St. Hanshaugen i Oslo betydelig utvidet og forbedret. I 2016 ble et kontorbygg på cirka 5.000 kvadratmeter fullført. Like inntil kontorbygget begynte arbeidet med det nye 14.000 kvadratmeter store psykiatriske sykehuset våren 2016. Disse to byggene er sammenbundet under bakken – og de to nybyggene er også bundet sammen med hovedbygget via en 85 meter lang og 4,6 meter bred betongkulvert under bakken. Dessuten er det etablert to båreheiser i den eksisterende sykehusbygningen fra 1930. Her ble heis-sjakter prefabrikkert i stål og heist ned igjennom taket. Consto Eide har stått for utbyggingen av alle disse prosjektene, etter å ha gått seirende ut av flere anbudskonkurranser i regi av byggherre Diakonissehuset eiendomsstiftelse.

– Med psykiatribygget fullfører vi meget spennende, intense og omfattende utbygginger her på Lovisenberg. Totalt har vi hatt kontrakter på 597 millioner kroner (eks. mva.) for Diakonisshusets eiendomsstiftelse, så dette har definitivt vært et stort utbyggingsprosjekt for selskapet, sier prosjektleder Lisa Granli i Consto Eide.

Hektisk byggeperiode

Det nye bygget er totalt på 14.000 kvadratmeter – og er gjennomført i en totalentreprise. Kontakten er verdt 340 millioner kroner (eks. mva.). Byggearbeidene startet 4. april 2016, og bygget ble overlevert byggherren 28. desember 2017

Granli forteller at det dermed har vært en hektisk, men godt gjennomført utbyggingsperiode.

– Vi kom noe forsinket i gang med selve byggearbeidene, ettersom igangsettingstillatelsen kom senere enn planlagt. Kontrakten hadde et utgangspunkt på 26 måneders byggetid, og her måtte vi dermed hente inn fire måneder, og det fikk vi til. Vi sa vi skulle levere innen fristen, og vi leverte tre dager før fristen, sier en fornøyd Granli.

For å komme i mål har Consto Eides arbeidere jobbet i to skift i råbyggfasen frem til tett bygg, og det aller meste har gått som planlagt – og de har hele veien jobbet etter Lean-prinsippet. På det meste var det 250 personer innom byggeplassen.

– Forseringen har vært utfordrende, men vi har hatt et fantastisk prosjektteam med utrolig mange flinke og engasjerte folk i Consto Eide, sammen med løsningsorienterte underentreprenører og leverandører, og ikke minst, en byggherre vi har hatt en løpende og god dialog med gjennom byggeperioden, sier Granli.

Krevende tomt

Man fant tidlig ut at tomten hadde en vanskelig grunn og det måtte gjennomføres en del spunt og pelearbeider, men arbeidene oppover i etasjene skal ha gått helt etter planen. Bygget består av ni etasjer hvorav to under bakken. De to underetasjene er utført i plasstøpt betong, og inneholder blant annet parkeringskjeller og sykkelparkering, teknisk rom, gymsal og musikkrom for å nevne noe. Underetasjen forbinder også psykiatribygget med kontorbygget samt at det er bygget en kulvert inn til hovedbygningen på sykehusområdet. I etasjene oppover i bygget er det benyttet tradisjonell byggemetode med betongelementer og stål. Fasaden er kledd med stopuss.

Psykiatribygget inneholder totalt 91 pasientrom og 300 personer vil jobbe her. Det inneholder utover pasientrommene kontorer, aktivitetsrom, fellesrom, flere kjøkken og en stor takterrasse - og man kan skryte av flott utsikt over Oslo fra både fellesrom og pasientrom.

Krevende lydkrav

Granli sier det har vært et utfordrende prosjekt, og peker blant annet på lyd, brannkravene og sikkerhetskrav som spesielt utfordrende.

– Bygget er levert med høyeste brannkasse, og høyeste sikkerhetsklasse. Det er krav om lydskjerming mellom rommene på opptil 60 desibel – målinger viser at vi klarte 65 desibel, legger hun til. Det har dessuten vært utfordrende med en stor byggeplass like i nærheten av et sykehus i full drift, ikke minst med tanke på vibrasjoner, støy og støv. Samtidig har utbyggingen skjedd på en trang byggeplass.

Hun skryter av samarbeidet og jobben som er gjort av de tekniske entreprenørene, som her har vært Gardemoen elektro og GK.

– Alle har vært løsningsorienterte, og på et prosjekt som har pågått over så lang tid, er vi stolte av at det ikke har vært noen store konflikter – vi har løst ting i felleskap med våre underentreprenører og vi har holdt det vi lovet, legger Granli til.

Stor takterrasse

Det er lagt opp til gode utomhusområder både for pasienter og de ansatte i prosjektet. Det etablert en stor takterrasse, samt atrium med et uteområde på bakkeplan - som begge har ekstra sikringstiltak. Samtidig har interiørarkitekt Nordic bidratt til å gi innemiljøet gode kvaliteter med tanke på byggets funksjon. Blant annet er bruk av mange friske farger med på å bryte opp institusjonspreget slike bygg ofte kan ha.

Viktig tilbud

Med denne utbyggingen vil man samle alle Lovisenbergs døgnplasser for psykisk helsevern. Utbyggingen vil gi et løft, med et mer fleksibelt og bredt behandlingstilbud innenfor et større fagmiljø, og nærhet til de øvrige enhetene på sykehuset.

– Utbyggingen representerer et viktig faglig løft både for de ansatte, men ikke minst også for pasientene som vil ha glede av de nye lokalene. Det er liten tvil om at det gir et langt bedre inntrykk å komme inn i slike nye lokaler sammenlignet med eldre og mer slitte lokaler, sier Fanny Sæthre (Metier/OEC), som har representert brukergruppen på vegne av byggherren. Alle pasienter får nå egne rom og egne bad.

Brukergruppen har vært del av utbyggingene fra oppstarten.

– Det er blitt mange møter med byggherre, arkitekt og entreprenør, og vi er blitt hørt og det er blitt gjennomført justeringer underveis. Det en sammensatt og kompleks oppgave å ivareta alle interessene, men denne prosessen har gått bra, legger Ingrid Lange og Jorunn Olstad til, som også har bidratt til det ferdige resultatet gjennom sin brukerinvolvering.

Historisk grunn

Utbyggingen har skjedd på historisk helsegrunn. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er et av Oslos fire sektorsykehus innen psykiatri og indremedisin. Sykehuset er offentlig finansiert og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag. Sykehuset er formelt eid av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. Sykehuset drives gjennom en driftsavtale med Helse Sør-Øst. Diakonissehusets sykehus ble etablert i 1868 som utdannelsessenter for diakonisser, da på Grønland sentralt i Oslo. I 1894 ble grunnsteinen lagt til diakonissenes nye sykehus på Lovisenberg. Arkitekt Victor Nordan, som senere var arkitekt for bl.a. Ullevål sykehus, leverte skissen til bygget. Senere er området bygget kraftig ut, og de siste tilskuddene er kommet gjennom det nye kontorbygget i 2016 og det nye psykiatriske sykehuset som nå er fullført.

Det er Petter Bogen arkitektkontor som har tegnet de nye byggene – og han har også vært ansvarlig for en rekke av de tidligere utbyggingene på området. I utbyggingen av nybygget for psykiatrisk helsevern har man i stor lagt vekt på at nybygget skal få en god tilhørighet med eksisterende bebyggelse, og selvsagt bygget i samme stil som nabobygget som sto ferdig i 2016. De deler samme fasadeutrykk, og har flere likhetstrekk.

– Sammen blir disse to nye byggene en satellitt med litt avstand til resten av sykehuset, men som henvender seg til adkomstplassen og som også er forbundet til sykehuset med en kulvert, sier arkitekt Petter Bogen.

Han skryter av ressursene byggherren har lagt ned i å bygge ut et nytt helsebygg av denne typen.

– Det å samle de ulike psykiatritjeneste i et nybygg er et uttrykk for stor satsing fra byggherren og sykehusets side. Det medfører at brukergruppene fra sykehuset og de ulike behandlingsstedene har vært tungt involvert i utbyggingen. Nettopp dette har også representert noe av kompleksiteten i utbyggingen; å samle fagmiljøene og gi dem et produkt de ønsker. Dette innebærer at byggherren, sykehuset, brukergruppene, arkitekten og entreprenøren hele veien har hatt dialog for å tilpasse bygget i størst mulig grad, også gjennom utbyggingsperioden. Man valgte å gå for en totalentreprise i utbyggingen, for å håndtere en situasjon med stram fremdrift. Sammen med utstrakt samarbeid mellom ulike grupper, har dette krevd mye – utfordringer som totalentreprenøren har taklet bra, legger Bogen til.

Åpenhet

Byggherren har benyttet seg av AS Bygganalyse som byggherrerepresentant for utbyggingen av psykiatribygget, som de også gjorde på kontorbygget ved siden av.

I utbyggingen har det blitt prioritert at bygget skal gi en opplevelse av åpenhet både for pasientene og helsepersonellet - og det å kombinere disse hensynene har vært en krevende oppgave.

– Vi fikk god trening i å samarbeide på denne måten i kontorbygget og vi har tatt med oss de gode erfaringene til dette prosjektet. Det har vært en god gjennomføring fra alle parter, mener Jon Bech i AS Bygganalyse. Han har samarbeidet tett med Lisa Granli og hennes medarbeidere i Consto Eide, og er fornøyd med resultatet.

– Det har vært en krevende prosess, og innen enkelte aspekter er dette et komplisert prosjekt – blant annet med tanke på krav om brann, rømming, lyd samt komplekse datasystemer og ventilasjonsløsninger. Det har vært en del lange dager og helger, men vi få har fått prosjektet godt i havn, og det er gjort en veldig god innsats underveis, med et bra samarbeidsklima, legger Bech til.

Åpning 31. januar

Prosjektet er nå overlevert, og det gjenstår kun noen mindre utomhusarbeider som blir fullført til våren. Innen den tid har bygget allerede vært i bruk i flere måneder. Bygget ble offisielt åpnet 31. januar.


Flere prosjekter