Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (til venstre) med administrerende direktør i Risa Trond V. Tvedt. Foto: Risa

Lover fortgang i Rogaland

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte onsdag noen av de største anleggsentreprenørene i Rogaland for å diskutere utviklingen i regionen.

Det skriver den Jæren-baserte anleggsentreprenøren Risa i en pressemelding.

En av årsakene til at møtet med statsråden kom i stand, var, ifølge pressemeldingen, Rogaland-entreprenørenes permitteringsvarsel før jul. Dette skjer på tross av at det planlegges iverksetting av flere store prosjekter i området.

– Jeg ser utfordringene og det paradoksale i at bransjen risikerer å bygge ned kompetanse og leveringskraft mens vi jobber med å få ut de virkelig store jobbene, uttalte statsråden under møtet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Risa

Han lovet, ifølge pressemeldingen, fortgang der det er mulig.

– Vi har iverksatt arbeidet med å kvalitetssikre Rogfast, og jeg regner med at vi sparer mellom to og fire måneder på å starte denne prosessen allerede nå. I tillegg satser vi for fullt på vedlikeholdsoppgaver, så her er mange oppdrag på vei ut fra Statens vegvesen. Her er det et stort etterslep, og vi øker kontraktsverdien på dette området fra 5 milliarder til 9,3 milliarder i 2016, skal Solvik-Olsen ha sagt til entreprenørene.

Samferdselsministeren hadde ikke oversikt over hvor mye av disse midlene som eventuelt ville komme Rogaland og Vestlandet til gode, skriver Risa i pressemeldingen.

Han presiserte også at man må ha klar styring på kontraktutviklingen i Anleggs-Norge.

– Konkurranse er bra, men dette må balanseres mot et ønske om å beholde sterke og gode norske leverandører. Jeg ser faren dersom kontraktene enkeltvis blir så store at de er utilgjengelig e for norske leverandører, så akkurat det må vi ha klar styring på, sa han.